Wet marktordening gezondheidszorg

Geraadpleegd op 23-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 61

Informatie geldend op 01-01-2023

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 2. Accountantsprotocol Verantwoordingen Zorg- en beheerskosten gemaakt t.b.v. verdragsgerechtigden
  Tekst: tekst
 3. Accountantsprotocol verantwoording kosten gemaakt in Nederland t.b.v. ingeschreven tlv buitenland
  Tekst: tekst
 4. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 5. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 6. Protocol Accountantsonderzoek 2014 Concessiehouders
  Tekst: tekst
 7. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 8. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 9. Regeling Registratie en aanlevering zorgproducten geriatrische revalidatiezorg
  Artikel: 1
 10. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 3
 11. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 12. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
  Artikel: 9
 13. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 14. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 15. Regeling verantwoording bbaz 2021 compartiment 3
  Tekst: tekst
 16. Regeling verantwoording bbaz 2021 compartimenten 1 en 2
  Tekst: tekst
 17. Regeling verantwoording bbaz 2022 compartiment 3
  Tekst: tekst
 18. Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol)
  Tekst: tekst
 19. Verantwoordingen Zvw met accountantsproduct vanaf oplevering 2019 (Accountantsprotocol)
  Bijlage: bijlage
 20. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 64, 68, 69, 70, 76, 82, 85

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2006 Nieuwe-regeling 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
Naar boven