Wet marktordening gezondheidszorg

Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 58

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling verpleging en verzorging

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing bekostiging epilepsiezorg 2013
  Artikel: 10
 2. Aanwijzing bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz/fz
  Artikel: 3
 3. Aanwijzing experiment Wlz-zorg in onderwijstijd
  Artikelen: 3, 6
 4. Aanwijzing experiment cosmetische mondzorg
  Artikel: 6
 5. Aanwijzing invoering systeemfunctie organisatie en beschikbaarheid van onplanbare avond-, nacht- en weekendzorg en experiment bekostiging via cliëntprofielen in de wijkverpleging
  Artikel: 7
 6. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 9
 7. Beleidsregel experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging
  Artikelen: 7, 8
 8. Beleidsregel experiment cosmetische mondzorg
  Artikelen: 8, 9
 9. Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
  Tekst: tekst
 10. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experiment integrale geboortezorg)
  Artikel: 3
 11. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten in het kader van het Transitie Programma Langdurige Zorg)
  Artikel: 2
 12. Besluit inzake aanvulling procedure en uitbreiding van kortdurende kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg
  Artikelen: 2, 7
 13. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Experiment regelarme instellingen in de langdurige zorg)
  Artikelen: 3, 7
 14. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake experiment epilepsie-DBCs)
  Artikel: 3
 15. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 2
 16. Transparantieregeling zorgaanbieders ggz
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 17. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 53, 59

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 2
 2. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 3. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521 Alg. 1
01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 596 32393 15-12-2011 Stb. 2011, 653
01-10-2006 Nieuwe-regeling 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is voor het vierde lid, onderdeel c, een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
Naar boven