Wet marktordening gezondheidszorg

Geraadpleegd op 24-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 57

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing vereenvoudiging NZa procedures en wijziging tariefsoort van vast naar maximum
 2. Beleidsregel Adz-ondersteuning van Parkinsonzorg
 3. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2022
 4. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2023
 5. Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2023
 6. Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2023
 7. Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen
 8. Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening
 9. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
 10. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
 11. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2023
 12. Beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz
 13. Beleidsregel definities Wlz
 14. Beleidsregel eerstelijnsverblijf
 15. Beleidsregel experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging
 16. Beleidsregel experiment cosmetische mondzorg
 17. Beleidsregel experiment Wlz-zorg in onderwijstijd
 18. Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie
 19. Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
 20. Beleidsregel huisartsendienstenstructuur
 21. Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023
 22. Beleidsregel integrale bekostiging geboortezorg
 23. Beleidsregel IZA-transformaties
 24. Beleidsregel jeugdtandverzorging instellingen
 25. Beleidsregel kraamzorg
 26. Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
 27. Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022
 28. Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2023
 29. Beleidsregel macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023
 30. Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022
 31. Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023
 32. Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022
 33. Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2023
 34. Beleidsregel macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2023
 35. Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg
 36. Beleidsregel orthodontische zorg
 37. Beleidsregel overige geneeskundige zorg
 38. Beleidsregel overige kosten Wlz 2023
 39. Beleidsregel prestatie-beschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2023
 40. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief gespecialiseerde zorg Wlz 2023
 41. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz
 42. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarieven advies crisis- en ondersteuningsteam (COT) 2023
 43. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2022
 44. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2023
 45. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2023
 46. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie
 47. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor extramurale diëtetiek
 48. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg
 49. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie
 50. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie
 51. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie
 52. Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
 53. Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
 54. Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg
 55. Beleidsregel regiefunctie complexe wondzorg
 56. Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2023
 57. Beleidsregel regionale ambulancevoorzieningen 2023
 58. Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg
 59. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022
 60. Beleidsregel tandheelkundige zorg
 61. Beleidsregel verloskunde
 62. Beleidsregel verpleging en verzorging
 63. Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2023
 64. Beleidsregel zintuiglijk gehandicaptenzorg
 65. Beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’
 66. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (gefaseerde overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
 67. Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MC-U-3088152, op grond van artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging ADL-assistentie 2012–2013
  Artikel: 6
 2. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ)
  Artikel: 4
 3. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (opstellen prestatiebeschrijving stoppen-met-rokenprogramma)
  Artikel: 5
 4. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering
  Artikel: 1
 5. Aanwijzing ex artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg, inzake experiment DOT-productstructuur
  Artikel: 5
 6. Aanwijzing opbrengstverrekening cggz-instellingen en enkele andere opbrengstverrekening aangelegenheden
  Artikel: 1
 7. Aanwijzing transparante prestatiebeschrijvingen medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 1
 8. Aanwijzing tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 2
 9. Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 10. Beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel indexering
  Tekst: tekst
 14. Beleidsregel jeugdtandverzorging instellingen
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregel orthodontische zorg
  Tekst: tekst
 16. Beleidsregel overige kosten Wlz 2023
  Tekst: tekst
 17. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief gespecialiseerde zorg Wlz 2023
  Tekst: tekst
 18. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz
  Tekst: tekst
 19. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2023
  Tekst: tekst
 20. Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  Tekst: tekst
 21. Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 22. Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg
  Tekst: tekst
 23. Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Babyconnect
  Artikel: 1
 24. Beleidsregel tandheelkundige zorg
  Tekst: tekst
 25. Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 26. Beleidsregel zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Tekst: tekst
 27. Beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 28. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (eerstelijns psychologische zorg niet verleend door huisartsen)
  Artikel: 2
 29. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten in het kader van het Transitie Programma Langdurige Zorg)
  Artikelen: 1, 2, 6
 30. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming dieetadvisering)
  Artikel: 2
 31. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming fysiotherapie)
  Artikel: 2
 32. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming oefentherapie)
  Artikel: 2
 33. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije tarieven mondzorg)
  Artikel: 3
 34. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (maatregel 18.000 plus dbc’s)
  Artikel: 2
 35. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (modulair tariefsysteem voor farmaceutische hulp)
  Artikel: 2
 36. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (tarief- en budgetkorting curatieve geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 2
 37. Besluit aanwijzing inzake uitbreiding DBC-segment met vrije tarieven
  Artikelen: 2, 3, 4, 5
 38. Besluit inzake aanvulling procedure en uitbreiding van kortdurende kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg
  Artikelen: 1, 2, 5
 39. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 126
 40. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake experiment epilepsie-DBCs)
  Artikel: 3
 41. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (prestatiebeschrijvingen en invoering vrije prijsvorming farmaceutische zorg)
  Artikel: 4
 42. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake tarieven geneeskundige ggz
  Artikel: 1
 43. Regeling aanwijzing ex artikel 7, Wet Marktordening gezondheidszorg (stimuleren kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met psychogeriatrische aandoening)
  Artikel: 5
 44. Regeling aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten
  Artikelen: 3, 9, 10, 12, 15
 45. Regeling aanwijzing inzake uitbreiding segment met vrije prijzen medisch specialistische zorg
  Artikelen: 2, 3, 4, 5
 46. Regeling aanwijzing voorbereiding invoering zorgzwaartepakketten AWBZ 2009
  Artikel: 3
 47. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 2
 48. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 49. Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2020 – 2024
  Artikel: 4
 50. Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa
  Tekst: tekst
 51. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 50, 52, 55, 56a, 56b, 58
 52. Wet toelating zorginstellingen
  Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 2
 2. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 3. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36486
01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 596 32393 15-12-2011 Stb. 2011, 653
01-10-2006 Nieuwe-regeling 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
Naar boven