Wet marktordening gezondheidszorg

Geraadpleegd op 22-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 52

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2022
 2. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2023
 3. Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen
 4. Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening
 5. Beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz
 6. Beleidsregel eerstelijnsverblijf
 7. Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
 8. Beleidsregel huisartsendienstenstructuur
 9. Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023
 10. Beleidsregel jeugdtandverzorging instellingen
 11. Beleidsregel kraamzorg
 12. Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
 13. Beleidsregel macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023
 14. Beleidsregel orthodontische zorg
 15. Beleidsregel overige geneeskundige zorg
 16. Beleidsregel overige kosten Wlz 2023
 17. Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
 18. Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg
 19. Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg
 20. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022
 21. Beleidsregel tandheelkundige zorg
 22. Beleidsregel verloskunde
 23. Beleidsregel verpleging en verzorging
 24. Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2023
 25. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
 26. Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2013
 27. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
 28. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
 29. Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve Prestatie Fysiotherapie
 30. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
 31. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
 32. Regeling Tarief Uitleen 11-01
 33. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
 34. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
 35. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
 36. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
 37. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
 38. Tariefbeschikking orthodontische zorg
 39. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
 40. Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
 41. Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
 42. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
 43. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
 44. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
 45. Tariefbeschikking verloskunde
 46. Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering facultatieve prestatie met vrij tarief in de medisch specialistische zorg
  Artikel: 2
 2. Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 3. Beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregel indexering
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregel jeugdtandverzorging instellingen
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregel orthodontische zorg
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel overige kosten Wlz 2023
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregel tandheelkundige zorg
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 13. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
  Tekst: tekst
 14. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  Tekst: tekst
 15. Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2013
  Tekst: tekst
 16. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst: tekst
 17. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikelen: 3, 4, 5
 18. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.15b
 19. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
  Tekst: tekst
 20. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
  Tekst: tekst
 21. Regeling Tarief Uitleen 11-01
  Tekst: tekst
 22. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (prestatiebeschrijvingen en invoering vrije prijsvorming farmaceutische zorg)
  Artikel: 2
 23. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 2
 24. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 2.29a
 25. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
  Tekst: tekst
 26. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 27. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 28. Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 29. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst: tekst
 30. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
  Tekst: tekst
 31. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
  Tekst: tekst
 32. Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra
  Tekst: tekst
 33. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
  Tekst: tekst
 34. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 35. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst: tekst
 36. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst: tekst
 37. Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
  Tekst: tekst
 38. Tariefbeschikking verloskunde
  Tekst: tekst
 39. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 36, 50, 53, 54, 55, 56

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 4.4

 1. Regeling aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten
  Artikel 1
 2. Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 3. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 4. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 5. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
  Tekst tekst
 6. Regeling Tarief Uitleen 11-01
  Tekst tekst
 7. Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra
  Tekst tekst
 8. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst tekst
 9. Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
  Tekst tekst
 10. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
  Tekst tekst
 11. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst tekst
 12. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst tekst
 13. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
  Tekst tekst
 14. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst tekst
 15. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
  Tekst tekst
 16. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  Tekst tekst
 17. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
  Tekst tekst
 18. Tariefbeschikking tweedelijns curatieve GGZ
  Tekst tekst
 19. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst tekst
 20. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst tekst
 21. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
  Tekst tekst
 22. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
  Tekst tekst
 23. Tariefbeschikking verloskunde
  Tekst tekst
 24. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
  Tekst tekst
 25. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 26. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst
 27. Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Tekst tekst
 28. Beschikking vaststelling omzetgrens Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 2
 2. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 3. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 596 32393 15-12-2011 Stb. 2011, 653
01-10-2006 Nieuwe-regeling 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
Naar boven