Wet marktordening gezondheidszorg

Geraadpleegd op 26-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 49a

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Mededingingswet
  Artikel: 34
 2. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 2
 3. Werkwijze bij concentratiezaken
  Bijlage: Werkwijze bij concentratiezaken
 4. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 49b, 49c, 49d, 76, 82, 85

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 2
 2. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 3. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Paragraaf 4.3

 1. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel 66
 2. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikel 7

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2014 Nieuw 27-11-2013 Stb. 2013, 522 33253 17-12-2013 Stb. 2013, 592
Naar boven