Wet marktordening gezondheidszorg

Geraadpleegd op 12-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 38

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg
 2. Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg
 3. Regeling administratievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
 4. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
 5. Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg
 6. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
 7. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021
 8. Regeling eerstelijnsverblijf
 9. Regeling experiment cosmetische mondzorg
 10. Regeling gecombineerde leefstijlinterventie
 11. Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
 12. Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
 13. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
 14. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
 15. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
 16. Regeling medisch-specialistische zorg
 17. Regeling mondzorg
 18. Regeling mondzorg
 19. Regeling mondzorg
 20. Regeling multidisciplinaire zorg
 21. Regeling paramedische zorg
 22. Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg
 23. Regeling proeftuin kortdurende zorg
 24. Regeling Stoppen-met-rokenprogramma
 25. Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie
 26. Regeling Transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
 27. Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
 28. Regeling verpleging en verzorging
 29. Regeling Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders
 30. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 6
 2. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 3. Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz
  Tekst: tekst
 4. Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg
  Tekst: tekst
 5. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 2
 6. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Tekst: tekst
 7. Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg
  Tekst: tekst
 8. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 9. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 10. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 11. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 7.1
 12. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 13. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 14. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 15. Regeling multidisciplinaire zorg
  Tekst: tekst
 16. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
  Artikel: 1
 17. Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 18. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 1, 7.2a, 7.2c
 19. Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’
  Tekst: tekst
 20. Tijdelijke Regeling Ontheffing verplichte vermelding diagnose-informatie op DBC-factuur
  Tekst: tekst
 21. Transparantieregeling zorgaanbieders ggz
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 22. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 12
 23. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 40, 44, 66, 76, 82, 85
 24. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 4.2

 1. Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 2. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 3. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 4. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
  Tekst tekst
 5. Regeling Tarief Uitleen 11-01
  Tekst tekst
 6. Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra
  Tekst tekst
 7. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst tekst
 8. Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
  Tekst tekst
 9. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
  Tekst tekst
 10. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst tekst
 11. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst tekst
 12. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
  Tekst tekst
 13. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst tekst
 14. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
  Tekst tekst
 15. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  Tekst tekst
 16. Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2013
  Tekst tekst
 17. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
  Tekst tekst
 18. Tariefbeschikking tweedelijns curatieve GGZ
  Tekst tekst
 19. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst tekst
 20. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst tekst
 21. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
  Tekst tekst
 22. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
  Tekst tekst
 23. Tariefbeschikking verloskunde
  Tekst tekst
 24. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
  Tekst tekst
 25. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 26. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst
 27. Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Tekst tekst
 28. Beschikking vaststelling omzetgrens Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 2
 2. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 3. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2006 Nieuwe-regeling 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
Naar boven