Wet marktordening gezondheidszorg

Geraadpleegd op 03-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 31

Informatie geldend op 01-01-2023

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Accountantsprotocol Verantwoordingen Zorg- en beheerskosten gemaakt t.b.v. verdragsgerechtigden
  Tekst: tekst
 2. Accountantsprotocol verantwoording kosten gemaakt in Nederland t.b.v. ingeschreven tlv buitenland
  Tekst: tekst
 3. Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015
  Tekst: tekst
 4. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 5. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 6. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  Tekst: tekst
 7. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  Tekst: tekst
 8. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 9. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 10. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021
  Tekst: tekst
 11. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  Tekst: tekst
 12. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 13. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 14. Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK
  Tekst: tekst
 15. Protocol Accountantsonderzoek 2014 Concessiehouders
  Tekst: tekst
 16. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  Bijlage: bijlage
 17. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Tekst: tekst
 18. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Tekst: tekst
 19. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2016
  Tekst: tekst
 20. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2019
  Tekst: tekst
 21. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2020
  Tekst: tekst
 22. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2021
  Tekst: tekst
 23. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 24. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 25. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 26. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 2
 27. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 7.4
 28. Wet langdurige zorg
  Artikel: 11.2.8
 29. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 76, 82
 30. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923 30-11-2018 Stb. 2018, 454
01-08-2016 Wijziging 08-06-2016 Stb. 2016, 268 34279 29-06-2016 Stb. 2016, 269
01-01-2015 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
01-01-2013 Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 561 32543 11-12-2012 Stb. 2012, 646
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
01-10-2006 Nieuwe-regeling 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
Naar boven