Wet marktordening gezondheidszorg

Geraadpleegd op 29-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 20

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2022
  Artikel: 9
 2. Beleidsregel definities Wlz
  Artikel: 5
 3. Beleidsregel experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging
  Artikel: 10
 4. Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
  Artikel: 6
 5. Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022
  Artikel: 6
 6. Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022
  Artikel: 6
 7. Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022
  Artikel: 6
 8. Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Woo-besluiten en beslissingen op bezwaar
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2022
  Artikel: 10
 10. Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2023
  Artikel: 50
 12. Beleidsregel zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 7
 13. Beleidsregel ‘Prestaties en tarieven forensische zorg’
  Tekst: tekst
 14. Besluit tot intrekking van nadere regels en beleidsregel
  Tekst: tekst
 15. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Artikel: 5
 16. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 17. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 18. Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars
  Artikel: 11
 19. Nadere regeling Gegevensuitvraag beheersingsmodel toetreders 2010 en 2011
  Artikel: 5
 20. Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder
  Artikel: 13
 21. Regeling Informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 22. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Artikel: 9
 23. Regeling Macrobeheers-model
  Artikel: 10
 24. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 25. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 26. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
  Artikel: 9
 27. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2020
  Artikel: 10
 28. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 29. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Artikel: 11
 30. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Artikel: 11
 31. Regeling Registratie en aanlevering zorgproducten geriatrische revalidatiezorg
  Artikel: 8
 32. Regeling Stoppen-met-rokenprogramma
  Artikel: 7
 33. Regeling Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 34. Regeling aanleveren wachttijden medisch-specialistische zorg
  Artikel: 9
 35. Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz
  Tekst: tekst
 36. Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg
  Tekst: tekst
 37. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 2
 38. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Tekst: tekst
 39. Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg
  Artikel: 9
 40. Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg
  Tekst: tekst
 41. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 42. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 43. Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz
  Tekst: tekst
 44. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Tekst: tekst
 45. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020
  Artikel: 10
 46. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 47. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
  Artikel: 10
 48. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2020
  Artikel: 12
 49. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2021
  Artikel: 12
 50. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022
  Artikel: 10
 51. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2020
  Artikel: 11
 52. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2021
  Artikel: 11
 53. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022
  Artikel: 10
 54. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020
  Artikel: 11
 55. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021
  Artikel: 11
 56. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022
  Artikel: 10
 57. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 58. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Circulaire-sluiting: circulaire-sluiting
 59. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-263
  Artikel: 41
 60. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-266
  Artikel: 41
 61. Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
  Tekst: tekst
 62. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 63. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 64. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 65. Regeling multidisciplinaire zorg
  Tekst: tekst
 66. Regeling paramedische zorg
  Artikel: 10
 67. Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg
  Artikel: 3
 68. Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken
  Tekst: tekst
 69. Regeling proeftuin kortdurende zorg
  Artikel: 8
 70. Regeling protonentherapie
  Artikel: 7
 71. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 3
 72. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 3
 73. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch-specialistische zorg
  Artikel: 11
 74. Regeling registratie en declaratie protonentherapie
  Artikel: 7
 75. Regeling transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg
  Artikel: 10
 76. Regeling transparantie contracteerproces Wlz
  Artikel: 7
 77. Regeling transparantie zorgaanbieders
  Artikel: 9
 78. Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie
  Artikel: 9
 79. Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
  Artikel: 10
 80. Regeling verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg
  Tekst: tekst
 81. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 7
 82. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 83. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 7
 84. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 8
 85. Regeling ‘Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten’
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 86. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst: tekst
 87. Tariefbeschikking tweedelijns curatieve GGZ
  Tekst: tekst
 88. Tijdelijke Regeling Ontheffing verplichte vermelding diagnose-informatie op DBC-factuur
  Tekst: tekst
 89. Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 90. Transparantieregeling zorgaanbieders ggz
  Artikel: 9
 91. Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa
  Tekst: tekst
 92. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2021 Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
01-10-2006 Nieuwe-regeling 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
Naar boven