Wet marktordening gezondheidszorg

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 58

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling verpleging en verzorging

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

  1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
    Artikel 2
  2. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
    Tekst tekst
  3. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
    Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina