Wet marktordening gezondheidszorg

Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 50

Informatie geldend op 01-01-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing beheersmodel medisch specialisten
  Artikel: 1
 2. Aanwijzing bekostiging epilepsiezorg 2013
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing bekostiging longrevalidatie 2013
  Artikel: 1
 4. Aanwijzing bekostiging postmortale weefselketen 2019
  Artikel: 1
 5. Aanwijzing bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz/fz
  Artikel: 4
 6. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013
  Artikel: 12
 7. Aanwijzing coördinatiefunctie verblijf
  Artikel: 1
 8. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg (meerkosten en continuïteitsbijdrage vanwege coronavirus in curatieve en forensische zorg)
  Artikel: 1
 9. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering facultatieve prestatie met vrij tarief in de medisch specialistische zorg
  Artikelen: 1, 2
 10. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorgverlening)
  Artikel: 3
 11. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging verpleging en verzorging)
  Artikelen: 4, 5
 12. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (nacalculatie 2013 en opbrengstverrekening afwikkeling oude bekostigingssysteem geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 2
 13. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (regulering ergotherapie)
  Artikel: Enig
 14. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (resterende overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 15. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (voortzetting macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg)
  Artikelen: 5, 6
 16. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging acute psychiatrische hulpverlening
  Artikel: 1
 17. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake wijziging tariefsoort abortushulpverlening niet Wlz-verzekerden
  Artikel: 2
 18. Aanwijzing honorariumtarieven medisch specialisten
  Artikel: 1
 19. Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015
  Artikelen: I.1, IV.2, IV.3
 20. Aanwijzing invoering prestatiebekostiging eerstelijnsdiagnostiek
  Artikel: 4
 21. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg
  Artikelen: 2, 3
 22. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikelen: 3, 4
 23. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikelen: 2, 4, 5
 24. Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 4
 25. Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013
  Artikel: 1
 26. Aanwijzing niet-beïnvloedbare factoren verpleeghuiszorg
  Artikel: 1
 27. Aanwijzing nieuwe bekostiging voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)
  Artikel: 1
 28. Aanwijzing tarifering diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen
  Artikel: 1
 29. Aanwijzing tarifering obstetrische high care
  Artikel: 1
 30. Aanwijzing tarifering sportgeneeskunde WMG
  Artikel: 1
 31. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikelen: 1, 4
 32. Aanwijzing vereenvoudiging NZa procedures en wijziging tariefsoort van vast naar maximum
  Artikel: 3
 33. Aanwijzingsbesluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige op behandeling gerichte ggz binnen Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1
 34. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst: tekst
 35. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
  Tekst: tekst
 36. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
  Tekst: tekst
 37. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  Tekst: tekst
 38. Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2013
  Tekst: tekst
 39. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst: tekst
 40. Beschikking vaststelling omzetgrens Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
  Tekst: tekst
 41. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experiment integrale geboortezorg)
  Artikel: 4
 42. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (gefaseerde overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 43. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging forensische zorg)
  Artikel: 4
 44. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidzorg (vrijgeven tarieven eerstelijnsdiagnostiek medisch specialistische zorg)
  Artikel: Enig
 45. Besluit aanwijzing generalistische basis geestelijke gezondheidszorg en praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 46. Besluit aanwijzing inzake vrije tarieven logopedie
  Artikel: Enig
 47. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst: tekst
 48. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst: tekst
 49. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikel: 8
 50. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikelen: 3, 4, 5
 51. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.15b
 52. Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Tekst: tekst
 53. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
  Tekst: tekst
 54. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
  Tekst: tekst
 55. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 56. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 57. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Artikel: 3
 58. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
  Artikelen: 2, 3, 8
 59. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
  Artikelen: 2, 3, 9
 60. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
  Artikelen: 2, 3
 61. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2020
  Artikelen: 2, 3
 62. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
  Artikelen: 2, 3
 63. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Artikelen: 2, 3, 9
 64. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Artikelen: 2, 3, 9
 65. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Artikelen: 2, 3
 66. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikelen: 2, 4, 6
 67. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overheveling van geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet)
  Artikelen: 5, 9, 10
 68. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (prestatiebeschrijvingen en invoering vrije prijsvorming farmaceutische zorg)
  Artikel: 2
 69. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (stopzetten experiment vrije tarieven mondzorg)
  Artikel: Enig
 70. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 2
 71. Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening
  Tekst: tekst
 72. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020
  Artikelen: 1, 2, 9
 73. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021
  Artikelen: 1, 2, 9
 74. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
  Tekst: tekst
 75. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2020
  Artikelen: 1, 2, 9
 76. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2021
  Artikelen: 1, 2, 9
 77. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
  Tekst: tekst
 78. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2020
  Artikelen: 1, 2, 9
 79. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2021
  Artikelen: 1, 2, 9
 80. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019
  Artikelen: 1, 2, 9
 81. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020
  Artikelen: 1, 2, 9
 82. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021
  Artikelen: 1, 2, 9
 83. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikelen: 1, 2
 84. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 85. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2021
  Artikelen: 1, 2
 86. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-263
  Artikel: 3
 87. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-266
  Artikel: 3
 88. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 89. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 90. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch-specialistische zorg
  Artikel: 2
 91. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.6.1, 2.29a
 92. Regeling ‘Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf’
  Artikelen: 2, 3, 9
 93. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 94. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 95. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst: tekst
 96. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
  Tekst: tekst
 97. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
  Tekst: tekst
 98. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
  Tekst: tekst
 99. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst: tekst
 100. Tariefbeschikking tweedelijns curatieve GGZ
  Tekst: tekst
 101. Tariefbeschikking verloskunde
  Tekst: tekst
 102. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 7, 36, 37, 49e, 51, 52, 53, 57, 59

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 4.4

 1. Regeling aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten
  Artikel 1
 2. Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 3. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 4. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 5. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
  Tekst tekst
 6. Regeling Tarief Uitleen 11-01
  Tekst tekst
 7. Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra
  Tekst tekst
 8. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst tekst
 9. Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
  Tekst tekst
 10. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
  Tekst tekst
 11. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst tekst
 12. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst tekst
 13. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
  Tekst tekst
 14. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst tekst
 15. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
  Tekst tekst
 16. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  Tekst tekst
 17. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
  Tekst tekst
 18. Tariefbeschikking tweedelijns curatieve GGZ
  Tekst tekst
 19. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst tekst
 20. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst tekst
 21. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
  Tekst tekst
 22. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
  Tekst tekst
 23. Tariefbeschikking verloskunde
  Tekst tekst
 24. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
  Tekst tekst
 25. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 26. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst
 27. Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Tekst tekst
 28. Beschikking vaststelling omzetgrens Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 2
 2. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 3. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 34445
01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 596 32393 15-12-2011 Stb. 2011, 653
01-10-2006 Nieuwe-regeling 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
Naar boven