Wet marktordening gezondheidszorg

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 49d

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 2
 2. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 76, 82, 85

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 2
 2. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 3. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Paragraaf 4.3

  Terug naar begin van de pagina