Wet marktordening gezondheidszorg

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 35

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
 2. Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2013
 3. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
 4. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
 5. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
 6. Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve Prestatie Fysiotherapie
 7. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
 8. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
 9. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
 10. Regeling continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus
 11. Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg
 12. Regeling eerstelijnsverblijf
 13. Regeling gecombineerde leefstijlinterventie
 14. Regeling Integraal macrobeheersmodel
 15. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
 16. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
 17. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
 18. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
 19. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
 20. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
 21. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2021
 22. Regeling medisch-specialistische zorg
 23. Regeling medisch-specialistische zorg
 24. Regeling paramedische zorg
 25. Regeling Tarief Uitleen 11-01
 26. Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
 27. Regeling verpleging en verzorging
 28. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg
 29. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
 30. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
 31. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
 32. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
 33. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
 34. Tariefbeschikking orthodontische zorg
 35. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
 36. Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
 37. Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
 38. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
 39. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
 40. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
 41. Tariefbeschikking verloskunde
 42. Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging van verpleging en verzorging)
  Artikel: 3
 2. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidzorg (experiment resultaatbeloning en zorgvernieuwing eerstelijnsverblijf)
  Artikel: 2
 3. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst: tekst
 4. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
  Tekst: tekst
 5. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
  Tekst: tekst
 6. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  Tekst: tekst
 7. Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2013
  Tekst: tekst
 8. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst: tekst
 9. Beschikking vaststelling omzetgrens Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
  Tekst: tekst
 10. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.1.3
 11. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (gefaseerde overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikelen: 5, 6
 12. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst: tekst
 13. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst: tekst
 14. Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Tekst: tekst
 15. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 16. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
  Tekst: tekst
 17. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
  Tekst: tekst
 18. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 19. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 20. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 21. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 3
 22. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
  Artikel: 3
 23. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
  Artikel: 3
 24. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2020
  Artikel: 3
 25. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
  Artikel: 3
 26. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Artikel: 3
 27. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Artikel: 3
 28. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Artikel: 3
 29. Regeling Tarief Uitleen 11-01
  Tekst: tekst
 30. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikelen: 2, 4
 31. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020
  Artikel: 1
 32. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021
  Artikel: 1
 33. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
  Tekst: tekst
 34. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2020
  Artikel: 1
 35. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2021
  Artikel: 1
 36. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
  Tekst: tekst
 37. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2020
  Artikel: 1
 38. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2021
  Artikel: 1
 39. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019
  Artikel: 1
 40. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020
  Artikel: 1
 41. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021
  Artikel: 1
 42. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 1
 43. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 44. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2021
  Artikel: 1
 45. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 46. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 47. Regeling ‘Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf’
  Artikel: 3
 48. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
  Tekst: tekst
 49. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 50. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 51. Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 52. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst: tekst
 53. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
  Tekst: tekst
 54. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
  Tekst: tekst
 55. Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra
  Tekst: tekst
 56. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
  Tekst: tekst
 57. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 58. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst: tekst
 59. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst: tekst
 60. Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
  Tekst: tekst
 61. Tariefbeschikking tweedelijns curatieve GGZ
  Tekst: tekst
 62. Tariefbeschikking verloskunde
  Tekst: tekst
 63. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 50, 58, 66, 76, 82, 85
 64. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 4.2

 1. Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 2. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 3. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 4. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
  Tekst tekst
 5. Regeling Tarief Uitleen 11-01
  Tekst tekst
 6. Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra
  Tekst tekst
 7. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst tekst
 8. Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
  Tekst tekst
 9. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
  Tekst tekst
 10. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst tekst
 11. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst tekst
 12. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
  Tekst tekst
 13. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst tekst
 14. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
  Tekst tekst
 15. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  Tekst tekst
 16. Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2013
  Tekst tekst
 17. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
  Tekst tekst
 18. Tariefbeschikking tweedelijns curatieve GGZ
  Tekst tekst
 19. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst tekst
 20. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst tekst
 21. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
  Tekst tekst
 22. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
  Tekst tekst
 23. Tariefbeschikking verloskunde
  Tekst tekst
 24. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
  Tekst tekst
 25. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 26. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst
 27. Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Tekst tekst
 28. Beschikking vaststelling omzetgrens Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 2
 2. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 3. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina