Wet marktordening gezondheidszorg

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 45

Informatie geldend op 01-01-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

  1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
    Artikel 2
  2. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
    Tekst tekst
  3. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
    Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina