Wet marktordening gezondheidszorg

Geldend van 01-01-2021 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing ex artikel 14 w.t.g. inzake Tubakorting algemene ziekenhuizen
 2. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de fysiotherapeuten
 3. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de kruisorganisaties
 4. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de tandartsen algemeen practici
 5. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de verstandelijk gehandicapten
 6. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de ziekenhuizen
 7. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1995 voor de fysiotherapeuten
 8. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1995 voor medisch specialisten
 9. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid voor de orthodontie
 10. Aanwijzing ex artikel 4 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de medisch specialisten
 11. Aanwijzing inzake inkoopkorting zorginstellingen vanaf 2000
 12. Aanwijzing inzake korting 1998 op de aanvaardbare kosten van de FB-ziekenhuizen
 13. Aanwijzing inzake korting 2000 op de aanvaardbare kosten van de algemene ziekenhuizen
 14. Aanwijzing inzake prijsbijstelling materiële kosten van organen voor de gezondheidszorg
 15. Aanwijzing inzake tarievenbeleid 1998 voor de tandartsen
 16. Aanwijzing inzake tarievenbeleid 2000 en volgende jaren farmaceutische zorg
 17. Aanwijzing inzake tussenbalanskorting algemene ziekenhuizen
 18. Aanwijzing inzake vaststelling aanvaardbare kosten 1998 ten behoeve van thuiszorg, ouder- en kindzorg en dieetadvisering AWBZ
 19. Aanwijzing inzake vaststelling totale aanvaardbare kosten AWBZ-instellingen 1998
 20. Aanwijzing tarievenbeleid 1998 voor de farmaceutische hulp
 21. Aanwijzing tarievenbeleid medisch specialisten
 22. Aanwijzing tarievenbeleid voor de orthodontisten
 23. Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg
 24. Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de algemeen psychiatrische ziekenhuizen
 25. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (algemene, categorale en academische ziekenhuizen)
 26. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (apothekers en apotheekhoudende huisartsen)
 27. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (fysiotherapeuten)
 28. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (kruisorganisaties)
 29. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (medisch specialisten)
 30. Aanwijzingsregeling ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake kortingen-1995 in verband met produktiviteitsverbeteringen bij instellingen
 31. Aanwijzingsregeling ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake kortingen-1995 in verband met produktiviteitsverbeteringen bij vrije beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina