Wet marktordening gezondheidszorg

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkortingen WMG
Wmg
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0020078
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanwijzing beheersmodel medisch specialisten
 3. Aanwijzing bekostiging epilepsiezorg 2013
 4. Aanwijzing bekostiging longrevalidatie 2013
 5. Aanwijzing bekostiging postmortale weefselketen 2019
 6. Aanwijzing bekostiging schoonhouden woonruimte bij een modulair pakket thuis
 7. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013
 8. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014-2016
 9. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2017–2018
 10. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage SEH en afbouwregeling WMG
 11. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage ziekenhuisopleidingen
 12. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013
 13. Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2014
 14. Aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg overdekking ziekenhuiszorg 2007 en volgende jaren
 15. Aanwijzing ex artikel 14 w.t.g. inzake Tubakorting algemene ziekenhuizen
 16. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de fysiotherapeuten
 17. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de kruisorganisaties
 18. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de tandartsen algemeen practici
 19. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de verstandelijk gehandicapten
 20. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de ziekenhuizen
 21. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1995 voor de fysiotherapeuten
 22. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1995 voor medisch specialisten
 23. Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid voor de orthodontie
 24. Aanwijzing ex artikel 4 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de medisch specialisten
 25. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanpassing beschikbaarheidbijdrage traumazorg)
 26. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanvulling Aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2013 tariefmaatregel vervoer dagbesteding specifieke groepen)
 27. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (afkoop verplichtingen Rijk die verband houden met de overgangsregeling kapitaallasten in relatie tot de curatieve jeugd-ggz)
 28. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorgverlening)
 29. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging van verpleging en verzorging)
 30. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging verpleging en verzorging)
 31. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2019 en verder)
 32. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage academische zorg)
 33. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage curatieve somatische zorg)
 34. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidsbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg - verrekenfactor)
 35. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidsbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg – auditief beperkten)
 36. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (korting beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2015)
 37. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (nacalculatie 2013 en opbrengstverrekening afwikkeling oude bekostigingssysteem geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
 38. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (niet toepassen macrobeheersmodel op zelfstandige trombosediensten)
 39. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ)
 40. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (opstellen prestatiebeschrijving stoppen-met-rokenprogramma)
 41. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overgangsregeling kapitaallasten algemene en academische ziekenhuizen)
 42. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (proeftuinen meerzorg 2.0)
 43. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (regulering ergotherapie)
 44. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (technische vormgeving verrekening overgangsregeling kapitaallasten tweedelijns curatieve ggz)
 45. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (verlenging beschikbaarheidbijdrage en bijzonder transitiemodel GGZ)
 46. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (voortzetting macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg)
 47. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging acute psychiatrische hulpverlening
 48. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging en beheersing meerzorg ex Wet langdurige zorg
 49. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging extramurale behandeling zintuiglijk gehandicapten
 50. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake beschikbaarheidbijdrage curatieve geestelijke gezondheidszorg
 51. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering
 52. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering Wet langdurige zorg
 53. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake wijziging tariefsoort abortushulpverlening niet Wlz-verzekerden
 54. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg verblijfsprestaties en hoofdbehandelaarschap curatieve geestelijke gezondheidszorg
 55. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidzorg (experiment resultaatbeloning en zorgvernieuwing eerstelijnsverblijf)
 56. Aanwijzing ex artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg, inzake experiment DOT-productstructuur
 57. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (verlenging experiment epilepsie-dbc’s)
 58. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige zorg
 59. Aanwijzing honorariumtarieven medisch specialisten
 60. Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015
 61. Aanwijzing invoering prestatiebekostiging eerstelijnsdiagnostiek
 62. Aanwijzing invoering prestatiebeschrijvingen en maximumtarieven voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
 63. Aanwijzing inzake inkoopkorting zorginstellingen vanaf 2000
 64. Aanwijzing inzake korting 1998 op de aanvaardbare kosten van de FB-ziekenhuizen
 65. Aanwijzing inzake korting 2000 op de aanvaardbare kosten van de algemene ziekenhuizen
 66. Aanwijzing inzake prijsbijstelling materiële kosten van organen voor de gezondheidszorg
 67. Aanwijzing inzake taakstelling ziekenhuizen 2009
 68. Aanwijzing inzake tarievenbeleid 1998 voor de tandartsen
 69. Aanwijzing inzake tarievenbeleid 2000 en volgende jaren farmaceutische zorg
 70. Aanwijzing inzake tussenbalanskorting algemene ziekenhuizen
 71. Aanwijzing inzake vaststelling aanvaardbare kosten 1998 ten behoeve van thuiszorg, ouder- en kindzorg en dieetadvisering AWBZ
 72. Aanwijzing inzake vaststelling totale aanvaardbare kosten AWBZ-instellingen 1998
 73. Aanwijzing inzake verlengen bekostigingswijze ADL-assistentie
 74. Aanwijzing inzake vervoer bij intensieve kindzorg
 75. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg
 76. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 77. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 78. Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg
 79. Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013
 80. Aanwijzing opbrengstverrekening cggz-instellingen en enkele andere opbrengstverrekening aangelegenheden
 81. Aanwijzing post mortem orgaanuitname bij donoren 2018
 82. Aanwijzing Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MC-U-3088152, op grond van artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging ADL-assistentie 2012–2013
 83. Aanwijzing tarievenbeleid 1998 voor de farmaceutische hulp
 84. Aanwijzing tarievenbeleid medisch specialisten
 85. Aanwijzing tarievenbeleid voor de orthodontisten
 86. Aanwijzing tarifering diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen
 87. Aanwijzing tarifering obstetrische high care
 88. Aanwijzing tarifering sportgeneeskunde WMG
 89. Aanwijzing tijdelijke verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2012
 90. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
 91. Aanwijzing transparante prestatiebeschrijvingen medisch specialistische zorg 2012
 92. Aanwijzing tweede verdaging mbi msz 2014
 93. Aanwijzing tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
 94. Aanwijzing verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2012–2013
 95. Aanwijzing verdaging toepassing macrobeheersmodel medisch specialistische zorg 2014
 96. Aanwijzing vereenvoudiging NZa procedures en wijziging tariefsoort van vast naar maximum
 97. Aanwijzing wijziging personele eisen beschikbaarheidbijdrage SEH artsen
 98. Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg
 99. Aanwijzingen ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1994 voor de algemeen psychiatrische ziekenhuizen
 100. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (algemene, categorale en academische ziekenhuizen)
 101. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (apothekers en apotheekhoudende huisartsen)
 102. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (fysiotherapeuten)
 103. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (kruisorganisaties)
 104. Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (medisch specialisten)
 105. Aanwijzingsbesluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige op behandeling gerichte ggz binnen Zorgverzekeringswet
 106. Aanwijzingsregeling ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake kortingen-1995 in verband met produktiviteitsverbeteringen bij instellingen
 107. Aanwijzingsregeling ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake kortingen-1995 in verband met produktiviteitsverbeteringen bij vrije beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg
 108. Aanwijzingsregeling ombuigingsbijdrage zorgaanbieders
 109. Beleidsregel Informatieverstrekking via vergelijkingssites
 110. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
 111. Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2013
 112. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
 113. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
 114. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
 115. Besluit aanpassing en normering in bekostiging van huisartsendienstenstructuren
 116. Besluit aanwijzing beschikbaarheidbijdrage acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden
 117. Besluit aanwijzing beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen
 118. Besluit aanwijzing CTG invoering bekostigingsysteem voor huisartsen
 119. Besluit aanwijzing ex art. 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Model kwaliteitsstatuut GGZ – kwaliteit loont)
 120. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage 2012)
 121. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contractering zelfstandige zorgverleners)
 122. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (dyslexiezorg)
 123. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (eerstelijns psychologische zorg niet verleend door huisartsen)
 124. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experiment integrale geboortezorg)
 125. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Experiment regelarme instellingen in de langdurige zorg - afwijking)
 126. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten in het kader van het Transitie Programma Langdurige Zorg)
 127. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)
 128. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering facultatieve prestatie met vrij tarief eerstelijnsdiagnostiek in medisch specialistische zorg)
 129. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging forensische zorg)
 130. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming dieetadvisering)
 131. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming fysiotherapie)
 132. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming oefentherapie)
 133. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije tarieven mondzorg)
 134. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (korting op de begroting voor huisartsenzorg per 2009)
 135. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg)
 136. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (maatregel 18.000 plus dbc’s)
 137. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (modulair tariefsysteem voor farmaceutische hulp)
 138. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (tarief- en budgetkorting curatieve geestelijke gezondheidszorg)
 139. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidzorg (vrijgeven tarieven eerstelijnsdiagnostiek medisch specialistische zorg)
 140. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg 2012)
 141. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medisch specialistische zorg 2011)
 142. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (taakstelling ziekenhuizen 2011)
 143. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake contracteerruimte AWBZ 2012 en enkele andere aangelegenheden
 144. Besluit aanwijzing generalistische basis geestelijke gezondheidszorg en praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg
 145. Besluit aanwijzing inzake afschaffen lumpsum externe honorering lokale initiatieven
 146. Besluit aanwijzing inzake hernieuwde invoering uurtarief medisch specialisten
 147. Besluit aanwijzing inzake uitbreiding DBC-segment met vrije tarieven
 148. Besluit aanwijzing inzake verlenging termijn en uitbreiding reikwijdte beleidsregel Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties
 149. Besluit aanwijzing inzake vrije tarieven logopedie
 150. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
 151. Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake overschrijding financiële ruimte ziekenhuizen in 2007
 152. Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake vaststelling contracteerruimte 2007 voor AWBZ
 153. Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake taakstelling ziekenhuizen 2010
 154. Besluit experiment integraal pgb 2016
 155. Besluit forensische zorg
 156. Besluit inzake aanvulling procedure en uitbreiding van kortdurende kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg
 157. Besluit langdurige zorg
 158. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
 159. Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen
 160. Invoeringsbesluit ambulancezorg
 161. Nadere Regel Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2017
 162. Nadere regel Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2017
 163. Nadere regel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
 164. Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve Prestatie Fysiotherapie
 165. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
 166. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
 167. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
 168. Regeling aanpassing toetsing beschikbaarheidbijdrage SEH en AV
 169. Regeling aanvullende taken zorgautoriteit
 170. Regeling aanwijzing ex artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake efficiëntietaakstelling ambulancezorg
 171. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanvulling aanwijzing prestatiebekostiging in de intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten)
 172. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg)
 173. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (budgetcorrectie Fonds Ziekenhuis Opleidingen)
 174. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2008)
 175. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contracteerruimte AWBZ 2009)
 176. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2010)
 177. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2011)
 178. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Experiment regelarme instellingen in de langdurige zorg)
 179. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
 180. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake budgetopschoning in verband met de 2e tranche opleidingsfonds AWBZ en ‘cure’)
 181. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake experiment epilepsie-DBCs)
 182. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake taakstelling ziekenhuizen 2008)
 183. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (inzake voorbereiding ziekenhuiszorg 2009)
 184. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (monitoring maatregelen curatieve GGZ 2012)
 185. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overheveling van geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet)
 186. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overschrijding ziekenhuiskader 2009)
 187. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (prestatiebeschrijvingen en invoering vrije prijsvorming farmaceutische zorg)
 188. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (stopzetten experiment vrije tarieven mondzorg)
 189. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake tarieven geneeskundige ggz
 190. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordering gezondheidszorg (inzake medisch specialistiche zorg 2010)
 191. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medisch specialistische zorg 2010)
 192. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake opschoning in verband met het opleidingsfonds AWBZ en Zvw
 193. Regeling aanwijzing ex artikel 7, Wet Marktordening gezondheidszorg (stimuleren kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met psychogeriatrische aandoening)
 194. Regeling aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten
 195. Regeling aanwijzing inzake uitbreiding segment met vrije prijzen medisch specialistische zorg
 196. Regeling aanwijzing toezichthouders Wmg
 197. Regeling aanwijzing voorbereiding invoering zorgzwaartepakketten AWBZ 2009
 198. Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg
 199. Regeling administratievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
 200. Regeling bekostiging ambulancezorg
 201. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
 202. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
 203. Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder
 204. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
 205. Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg
 206. Regeling declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling
 207. Regeling declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
 208. Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg
 209. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018
 210. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
 211. Regeling eerstelijnsverblijf
 212. Regeling experiment kousenhulpmiddelen
 213. Regeling gecombineerde leefstijlinterventie
 214. Regeling gegevensverstrekking ACM
 215. Regeling generalistische basis-ggz
 216. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
 217. Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz
 218. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
 219. Regeling Instructie DBC-registratie
 220. Regeling Integraal macrobeheersmodel
 221. Regeling langdurige zorg
 222. Regeling Macrobeheers-model
 223. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
 224. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
 225. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
 226. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2019
 227. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
 228. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
 229. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2016
 230. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2018
 231. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
 232. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
 233. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2016
 234. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018
 235. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
 236. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
 237. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018
 238. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019
 239. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
 240. Regeling Macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
 241. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
 242. Regeling medisch-specialistische zorg
 243. Regeling medisch-specialistische zorg
 244. Regeling mondzorg
 245. Regeling mondzorg
 246. Regeling mondzorg
 247. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2019
 248. Regeling multidisciplinaire zorg
 249. Regeling paramedische zorg
 250. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
 251. Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg
 252. Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz
 253. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
 254. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
 255. Regeling Stoppen-met-rokenprogramma
 256. Regeling Tarief Uitleen 11-01
 257. Regeling transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg
 258. Regeling transparantie contracteerproces Wlz
 259. Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie
 260. Regeling Transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
 261. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
 262. Regeling verantwoording bbaz 2018 nieuwe systematiek
 263. Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
 264. Regeling verpleging en verzorging
 265. Regeling vervolg aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Contracteerruimte AWBZ 2011)
 266. Regeling Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders
 267. Regeling voorwaarden voor overeenkomsten inzake elektronische netwerken met betrekking tot zorg
 268. Regeling wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg
 269. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg
 270. Regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg', kenmerk NR/REG-1813a
 271. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
 272. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
 273. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
 274. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
 275. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
 276. Tariefbeschikking orthodontische zorg
 277. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
 278. Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
 279. Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
 280. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
 281. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
 282. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
 283. Tariefbeschikking verloskunde
 284. Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra
 285. Vaststellingsbesluit beleidsregel kortingen universitair medische centra, algemene ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen vanaf 2005
 286. Voorlopig Bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit
 287. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 288. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2015), enz.
 289. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)
 290. Wijzigingsregeling Regeling langdurige zorg (afschaffen zorgprofiel VV10)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing COTG als instantie vaststelling beleidsregels stimulansopbrengsten apotheekhoudenden
 2. Aanwijzing inzake lokale component verpleging en verzorging
 3. Aanwijzing inzake taakstelling ziekteverzuim
 4. Beleidsregel College tarieven gezondheidszorg
 5. Beleidsregel ex. artikel 13 Wet tarieven gezondheidszorg inzake vaststelling contracteerruimte 2006 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 6. Beleidsregels inkoopvergoeding apotheekhoudenden
 7. Contracteerruimtes per zorgkantoorregio 2005

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanwijzing Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MC-U-3088152, op grond van artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging ADL-assistentie 2012–2013
  Artikel: 1
 3. Aanwijzing beheersmodel medisch specialisten
  Artikel: 1
 4. Aanwijzing bekostiging epilepsiezorg 2013
  Artikel: 1
 5. Aanwijzing bekostiging longrevalidatie 2013
  Artikel: 1
 6. Aanwijzing bekostiging postmortale weefselketen 2019
  Artikel: 1
 7. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (aanpassing beschikbaarheidbijdrage traumazorg)
  Artikel: 1
 8. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging verpleging en verzorging)
  Artikel: 1
 9. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage academische zorg)
  Artikel: 1
 10. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage curatieve somatische zorg)
  Artikel: 1
 11. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (korting beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2015)
  Artikel: 1
 12. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (nacalculatie 2013 en opbrengstverrekening afwikkeling oude bekostigingssysteem geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 13. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (opstellen prestatiebeschrijving stoppen-met-rokenprogramma)
  Artikel: 1
 14. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (voortzetting macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg)
  Artikel: 1
 15. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging acute psychiatrische hulpverlening
  Artikel: 1
 16. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering
  Artikel: 1
 17. Aanwijzing ex artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg, inzake experiment DOT-productstructuur
  Artikel: 1
 18. Aanwijzing honorariumtarieven medisch specialisten
  Artikel: 1
 19. Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015
  Artikel: I.1
 20. Aanwijzing invoering prestatiebekostiging eerstelijnsdiagnostiek
  Artikel: 1
 21. Aanwijzing kapitaallasten transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 1
 22. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg
  Artikel: 1
 23. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 24. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 25. Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 26. Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013
  Artikel: 1
 27. Aanwijzing opbrengstverrekening cggz-instellingen en enkele andere opbrengstverrekening aangelegenheden
  Artikelen: 1, 12
 28. Aanwijzing post mortem orgaanuitname bij donoren 2018
  Artikel: 1
 29. Aanwijzing tarifering diagnostiek voor zeldzame visuele aandoeningen
  Artikel: 1
 30. Aanwijzing tarifering obstetrische high care
  Artikel: 1
 31. Aanwijzing tarifering sportgeneeskunde WMG
  Artikel: 1
 32. Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 1
 33. Aanwijzing transparante prestatiebeschrijvingen medisch specialistische zorg 2012
  Artikel: 1
 34. Aanwijzing wijziging personele eisen beschikbaarheidbijdrage SEH artsen
  Artikel: 1
 35. Aanwijzingsbesluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging langdurige op behandeling gerichte ggz binnen Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1
 36. Accountantsprotocol Verantwoordingen Zorg- en beheerskosten gemaakt t.b.v. verdragsgerechtigden
  Tekst: tekst
 37. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 38. Ambtenarenwet
  Artikel: 2
 39. Beleidsregel Informatieverstrekking via vergelijkingssites
  Tekst: tekst
 40. Beleidsregels machtigingsvereiste
  Tekst: tekst
 41. Besluit SUWI
  Artikel: 1.1
 42. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage 2012)
  Artikel: 1
 43. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experiment integrale geboortezorg)
  Artikel: 1
 44. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten in het kader van het Transitie Programma Langdurige Zorg)
  Artikelen: 1, 2
 45. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experimenten persoonsvolgende inkoop)
  Artikelen: 1, 7
 46. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging forensische zorg)
  Artikel: 1
 47. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (maatregel 18.000 plus dbc’s)
  Artikel: 1
 48. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (tarief- en budgetkorting curatieve geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 49. Besluit aanwijzing generalistische basis geestelijke gezondheidszorg en praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1
 50. Besluit aanwijzing inzake hernieuwde invoering uurtarief medisch specialisten
  Artikel: 1
 51. Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG
  Artikel: 1
 52. Besluit inzake aanvulling procedure en uitbreiding van kortdurende kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg
  Artikel: 2
 53. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst: tekst
 54. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 55. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikelen: 1, 3, 13
  Bijlage: 1
 56. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikelen: 1, 2, 7
 57. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 58. Besluit zorgverzekering
  Artikelen: 2.17, 2.18
 59. Bestuursreglement NZa
  Artikelen: 1, 2
 60. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.19
 61. Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015
  Tekst: tekst
 62. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 63. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Artikel: 2
 64. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 65. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 66. Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars
  Artikel: 3
 67. Nadere regeling Gegevensuitvraag beheersingsmodel toetreders 2010 en 2011
 68. Participatiewet
  Artikelen: 64, 67
 69. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  Bijlage: bijlage
 70. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017
  Tekst: tekst
 71. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018
  Tekst: tekst
 72. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 73. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 74. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Bijlage: 1
 75. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Bijlage: 1
 76. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2016
  Bijlage: 1
 77. Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder
  Artikel: 1
 78. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
 79. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
 80. Regeling Macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
 81. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 82. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 83. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 84. Regeling aanlevering zorgvraagzwaarte cGGZ
  Artikel: II
 85. Regeling aanpassing toetsing beschikbaarheidbijdrage SEH en AV
  Artikel: 1
 86. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (Experiment regelarme instellingen in de langdurige zorg)
  Artikelen: 1, 2
 87. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (beschikbaarheidbijdrage continuïteit van zorg)
  Artikel: 1
 88. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering prestatiebekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 89. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overheveling van geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet)
  Artikel: 1
 90. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (prestatiebeschrijvingen en invoering vrije prijsvorming farmaceutische zorg)
  Artikel: 1
 91. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordering gezondheidszorg (inzake medisch specialistiche zorg 2010)
  Artikel: 1
 92. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medisch specialistische zorg 2010)
  Artikel: 1
 93. Regeling aanwijzing ex artikel 7, Wet Marktordening gezondheidszorg (stimuleren kleinschalige zorg met verblijf voor mensen met psychogeriatrische aandoening)
  Artikel: 1
 94. Regeling aanwijzing inzake invoering prestatiebekostiging intramurale langdurige zorg op grond van zorgzwaartepakketten
  Artikel: 1
 95. Regeling aanwijzing toezichthouders Wmg
  Artikel: 1
 96. Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg
  Tekst: tekst
 97. Regeling archiefbeheer NZa
  Artikelen: 1, 8, 10
 98. Regeling bekostiging ambulancezorg
  Artikel: 1
 99. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Bijlage: bij artikel 2
 100. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 1
 101. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Tekst: tekst
 102. Regeling gecombineerde leefstijlinterventie
  Artikel: 1
 103. Regeling generalistische basis-ggz
  Tekst: tekst
  Bijlage: I
 104. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
  Bijlage: 5
 105. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Tekst: tekst
 106. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 1.1, 5.22, 7.2
 107. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
 108. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 109. Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
  Tekst: tekst
 110. Regeling persoonsgegevens vrijwillige ziektekostenverzekeringen WMG
  Artikel: 1
 111. Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken
  Tekst: tekst
 112. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  Tekst: tekst
 113. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 114. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 115. Regeling risicoverevening 2012
  Artikelen: 15, 16, 28
 116. Regeling risicoverevening 2013
  Artikelen: 14, 15
 117. Regeling risicoverevening 2014
  Artikelen: 14, 15
 118. Regeling risicoverevening 2015
  Artikelen: 14, 15
 119. Regeling risicoverevening 2016
  Artikelen: 14, 15
 120. Regeling risicoverevening 2017
  Artikelen: 15, 16
 121. Regeling risicoverevening 2018
  Artikelen: 14, 15
 122. Regeling risicoverevening 2019
  Artikelen: 14, 15
 123. Regeling tijdelijke opschorting levering zorgvraagzwaarte cGGZ
  Artikel: II
 124. Regeling verplichte aanlevering minimale dataset medisch specialistische zorg (MDS)
  Artikel: 5
 125. Regeling voorwaarden voor overeenkomsten inzake elektronische netwerken met betrekking tot zorg
  Artikel: 1
 126. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.7.1, 1, 2.29a, 7.5
 127. Uitvoeringsbesluit WTZi
  Artikelen: 2.1, 8.2
 128. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Bijlage: B
 129. Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol)
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2
 130. Verantwoordingen Zvw met accountantsproduct vanaf oplevering 2019 (Accountantsprotocol)
  Bijlagen: bijlage, 1, 2
 131. Verzamelwet VWS 2016
  Artikel: XXXV
 132. Voorlopig Bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit
  Artikelen: 1, 11
 133. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikelen: 13, 15h
 134. Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG
 135. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 1
 136. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 45, 48
 137. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 45, 48
 138. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 26
 139. Wet langdurige zorg
  Artikel: 9.1.2
 140. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 8.5
 141. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 13
 142. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 143. Wet toelating zorginstellingen
  Artikel: 33
 144. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2011)
  Artikelen: IV, V, VI, VII, XI
 145. Wijzigingswet Wet marktordening gezondheidszorg, enz. (tijdig signaleren van risico’s en aanscherpen van procedures)
 146. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina