Wet marktordening gezondheidszorg

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 76

Informatie geldend op 01-07-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorgverlening)
  Artikel: 4
 2. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging verpleging en verzorging)
  Artikel: 6
 3. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (voortzetting macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg)
  Artikel: 9
 4. Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015
  Artikel: IV.4
 5. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg
  Artikel: 4
 6. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 5
 7. Aanwijzing macrobeheersinstrument voor tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 6
 8. Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 5
 9. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst: tekst
 10. Nadere Regel Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2017
  Artikel: 9
 11. Nadere regel Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2017
  Artikel: 9
 12. Nadere regel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
  Artikel: 9
 13. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Artikelen: circulaire.aanhef, 8
 14. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 8
 15. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
  Artikel: 9
 16. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Artikel: 9
 17. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2016
  Artikel: 9
 18. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Artikel: 9
 19. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2016
  Artikel: 9
 20. Regeling Macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 8
 21. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (overheveling van geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zorgverzekeringswet)
  Artikel: 13
 22. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 5
 23. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2018
  Tekst: tekst
 24. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
  Tekst: tekst
 25. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018
  Tekst: tekst
 26. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
  Tekst: tekst
 27. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 28. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019
  Artikel: 9
 29. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 8
 30. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 31. Regeling ‘Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf’
  Artikel: 9
 32. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 90
 33. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 79, 81
 34. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 39
Terug naar begin van de pagina