Wet marktordening gezondheidszorg

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 4.2

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

 1. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
  Tekst: tekst
 2. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
  Tekst: tekst
 3. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  Tekst: tekst
 4. Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2013
  Tekst: tekst
 5. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst: tekst
 6. Beschikking vaststelling omzetgrens Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
  Tekst: tekst
 7. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst: tekst
 8. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst: tekst
 9. Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Tekst: tekst
 10. Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2019
  Tekst: tekst
 11. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 12. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
  Tekst: tekst
 13. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
  Tekst: tekst
 14. Regeling Tarief Uitleen 11-01
  Tekst: tekst
 15. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
  Tekst: tekst
 16. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 17. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst: tekst
 18. Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 19. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst: tekst
 20. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
  Tekst: tekst
 21. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
  Tekst: tekst
 22. Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra
  Tekst: tekst
 23. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
  Tekst: tekst
 24. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 25. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst: tekst
 26. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst: tekst
 27. Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
  Tekst: tekst
 28. Tariefbeschikking tweedelijns curatieve GGZ
  Tekst: tekst
 29. Tariefbeschikking verloskunde
  Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Regeling categorieƫn persoonsgegevens WMG
  Artikel 2
 2. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 3. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst
 4. Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2019
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina