Wet marktordening gezondheidszorg

Geldend van 01-07-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 37

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Nadere Regel Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2017
 2. Nadere regel Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2017
 3. Nadere regel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
 4. Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg
 5. Regeling administratievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
 6. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
 7. Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg
 8. Regeling declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling
 9. Regeling declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
 10. Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg
 11. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018
 12. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
 13. Regeling eerstelijnsverblijf
 14. Regeling gecombineerde leefstijlinterventie
 15. Regeling generalistische basis-ggz
 16. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
 17. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
 18. Regeling Integraal macrobeheersmodel
 19. Regeling Macrobeheers-model
 20. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
 21. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
 22. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
 23. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
 24. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
 25. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2016
 26. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2018
 27. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
 28. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
 29. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2016
 30. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018
 31. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
 32. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
 33. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018
 34. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019
 35. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
 36. Regeling Macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
 37. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
 38. Regeling medisch-specialistische zorg
 39. Regeling medisch-specialistische zorg
 40. Regeling mondzorg
 41. Regeling mondzorg
 42. Regeling mondzorg
 43. Regeling multidisciplinaire zorg
 44. Regeling paramedische zorg
 45. Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg
 46. Regeling Stoppen-met-rokenprogramma
 47. Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
 48. Regeling verpleging en verzorging
 49. Regeling Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders
 50. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing beheersmodel medisch specialisten
  Artikelen: 6, 7
 2. Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015
  Artikel: III.1
 3. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst: tekst
 4. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 5. Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz
  Tekst: tekst
 6. Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg
  Tekst: tekst
 7. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikelen: 1, 2
 8. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Tekst: tekst
 9. Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg
  Tekst: tekst
 10. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018
  Tekst: tekst
 11. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 12. Regeling eerstelijnsverblijf
  Tekst: tekst
 13. Regeling generalistische basis-ggz
  Tekst: tekst
 14. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 15. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 16. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2018
  Tekst: tekst
 17. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
  Tekst: tekst
 18. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018
  Tekst: tekst
 19. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
  Tekst: tekst
 20. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 21. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 22. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 23. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 24. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 25. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 26. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 27. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 28. Regeling multidisciplinaire zorg
  Tekst: tekst
 29. Regeling paramedische zorg
  Tekst: tekst
 30. Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 31. Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 32. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Tekst: tekst
 33. Regeling ‘Declaratievoorschriften Wlz-zorg’
  Tekst: tekst
 34. Tijdelijke Regeling Ontheffing verplichte vermelding diagnose-informatie op DBC-factuur
  Tekst: tekst
 35. Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie
  Artikel: 5
 36. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 90
 37. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 37, 53, 54, 76, 82, 85, 123
 38. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 39. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 39

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 4.2

 1. Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 2. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 3. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 4. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
  Tekst tekst
 5. Regeling Tarief Uitleen 11-01
  Tekst tekst
 6. Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra
  Tekst tekst
 7. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst tekst
 8. Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
  Tekst tekst
 9. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
  Tekst tekst
 10. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst tekst
 11. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst tekst
 12. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
  Tekst tekst
 13. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst tekst
 14. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
  Tekst tekst
 15. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  Tekst tekst
 16. Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2013
  Tekst tekst
 17. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
  Tekst tekst
 18. Tariefbeschikking tweedelijns curatieve GGZ
  Tekst tekst
 19. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst tekst
 20. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst tekst
 21. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
  Tekst tekst
 22. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
  Tekst tekst
 23. Tariefbeschikking verloskunde
  Tekst tekst
 24. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
  Tekst tekst
 25. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 26. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst
 27. Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Tekst tekst
 28. Beschikking vaststelling omzetgrens Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
  Tekst tekst
 29. Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2019
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 2
 2. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 3. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst
 4. Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2019
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina