Wet marktordening gezondheidszorg

Geldend van 01-07-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 36

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Nadere Regel Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2017
 2. Nadere regel Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2017
 3. Nadere regel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
 4. Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg
 5. Regeling administratievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
 6. Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder
 7. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
 8. Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg
 9. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018
 10. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
 11. Regeling eerstelijnsverblijf
 12. Regeling experiment kousenhulpmiddelen
 13. Regeling gecombineerde leefstijlinterventie
 14. Regeling generalistische basis-ggz
 15. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
 16. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
 17. Regeling Integraal macrobeheersmodel
 18. Regeling Macrobeheers-model
 19. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
 20. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
 21. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
 22. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2019
 23. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
 24. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
 25. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2016
 26. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2018
 27. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
 28. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
 29. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2016
 30. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018
 31. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
 32. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
 33. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018
 34. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019
 35. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
 36. Regeling Macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
 37. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
 38. Regeling medisch-specialistische zorg
 39. Regeling medisch-specialistische zorg
 40. Regeling mondzorg
 41. Regeling mondzorg
 42. Regeling mondzorg
 43. Regeling multidisciplinaire zorg
 44. Regeling paramedische zorg
 45. Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg
 46. Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz
 47. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
 48. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
 49. Regeling Stoppen-met-rokenprogramma
 50. Regeling transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg
 51. Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
 52. Regeling verpleging en verzorging
 53. Regeling Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders
 54. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg
 55. Regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg', kenmerk NR/REG-1813a

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 2. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 3. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 4. Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz
  Tekst: tekst
 5. Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg
  Tekst: tekst
 6. Regeling administratievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
  Artikel: 4
 7. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 2
 8. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Tekst: tekst
 9. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018
  Tekst: tekst
 10. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 11. Regeling eerstelijnsverblijf
  Tekst: tekst
 12. Regeling experiment kousenhulpmiddelen
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 13. Regeling generalistische basis-ggz
  Tekst: tekst
 14. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 15. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 16. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 7.4
 17. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2018
  Tekst: tekst
 18. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
  Tekst: tekst
 19. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018
  Tekst: tekst
 20. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
  Tekst: tekst
 21. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 22. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 23. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 24. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 25. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 26. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 27. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 28. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 29. Regeling multidisciplinaire zorg
  Tekst: tekst
 30. Regeling paramedische zorg
  Tekst: tekst
 31. Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 32. Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz
  Tekst: tekst
 33. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 34. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 35. Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 36. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Tekst: tekst
 37. Regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg', kenmerk NR/REG-1813a
  Tekst: tekst
 38. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 44, 66, 76, 82, 85
 39. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 4.2

 1. Tariefbeschikking Prestatiebekostiging farmaceutische zorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 2. Tariefbeschikking kraamzorg Nederlandse Zorgautoriteit
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 3. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010
  Circulaire.aanhefcirculaire.aanhef
 4. Tariefbeschikking 5500-1900-11-1
  Tekst tekst
 5. Regeling Tarief Uitleen 11-01
  Tekst tekst
 6. Tariefbeschikking Zelfstandig buiten instellingen werkzame medisch specialisten en Zelfstandige behandelcentra
  Tekst tekst
 7. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst tekst
 8. Tariefbeschikking persoonlijke verzorging, enz.
  Tekst tekst
 9. Beschikking Transitiebedrag instellingen voor medisch specialistische zorg, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering
  Tekst tekst
 10. Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst tekst
 11. Tariefbeschikking CU-2012-MBI2 Nederlandse Zorgautoriteit
  Tekst tekst
 12. Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer
  Tekst tekst
 13. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Tekst tekst
 14. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg AWBZ
  Tekst tekst
 15. Beschikking individueel MBI-omzetplafond
  Tekst tekst
 16. Beschikking individueel MBI-omzetplafond 2013
  Tekst tekst
 17. Beschikking Landelijk MBI-omzetplafond 2013
  Tekst tekst
 18. Tariefbeschikking tweedelijns curatieve GGZ
  Tekst tekst
 19. Beschikking landelijk MBI-omzetplafond Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg
  Tekst tekst
 20. Tariefbeschikking orthodontische zorg
  Tekst tekst
 21. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013
  Tekst tekst
 22. Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013
  Tekst tekst
 23. Tariefbeschikking verloskunde
  Tekst tekst
 24. Tariefbeschikking kaakchirurgische hulp
  Tekst tekst
 25. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 26. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst
 27. Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Tekst tekst
 28. Beschikking vaststelling omzetgrens Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
  Tekst tekst
 29. Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2019
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 2
 2. Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Tekst tekst
 3. Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Tekst tekst
 4. Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2019
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina