Wet marktordening gezondheidszorg

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 20

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit tot intrekking van nadere regels en beleidsregel
  Tekst: tekst
 2. Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen
  Artikel: 10
 3. Nadere Regel Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2017
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 4. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Artikel: 5
 5. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 6. Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
  Tekst: tekst
 7. Nadere regel Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2017
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 8. Nadere regel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
  Artikel: 10
 9. Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars
  Artikel: 11
 10. Nadere regel ‘Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz’, kenmerk NR/REG-1829
  Tekst: tekst
 11. Nadere regeling Gegevensuitvraag beheersingsmodel toetreders 2010 en 2011
  Artikel: 5
 12. Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2019
  Tekst: tekst
 13. Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2019
  Tekst: tekst
 14. Regeling Controle en administratie Wlz-uitvoerder
  Artikel: 13
 15. Regeling Informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 16. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Artikel: 9
 17. Regeling Macrobeheers-model
  Artikel: 10
 18. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 19. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 20. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
  Artikel: 9
 21. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2019
  Artikel: 10
 22. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 23. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Artikel: 11
 24. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2016
  Artikel: 10
 25. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Artikel: 11
 26. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2016
  Artikel: 10
 27. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Artikel: 11
 28. Regeling Macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 29. Regeling Registratie en aanlevering zorgproducten geriatrische revalidatiezorg
  Artikel: 8
 30. Regeling Stoppen-met-rokenprogramma
  Artikel: 7
 31. Regeling Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 32. Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz
  Tekst: tekst
 33. Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg
  Tekst: tekst
 34. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel: 2
 35. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Tekst: tekst
 36. Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg
  Artikel: 9
 37. Regeling declaratievoorschriften Wlz-zorg
  Tekst: tekst
 38. Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg
  Artikel: 7
 39. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2018
  Tekst: tekst
 40. Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019
  Tekst: tekst
 41. Regeling eerstelijnsverblijf
  Tekst: tekst
 42. Regeling gecombineerde leefstijlinterventie
  Artikel: 9
 43. Regeling generalistische basis-ggz
  Tekst: tekst
 44. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Tekst: tekst
 45. Regeling informatieverstrekking statuten en toetsing (mede)beleidsbepalers WLZ-uitvoerder
  Tekst: tekst
 46. Regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz
  Tekst: tekst
 47. Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten
  Tekst: tekst
 48. Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten
  Tekst: tekst
 49. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2018
  Tekst: tekst
 50. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
  Tekst: tekst
 51. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018
  Tekst: tekst
 52. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018
  Tekst: tekst
 53. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019
  Artikel: 11
 54. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 55. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Circulaire-sluiting: circulaire-sluiting
 56. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-263
  Artikel: 41
 57. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-266
  Artikel: 41
 58. Regeling medisch-specialistische zorg
  Circulaire-sluiting: circulaire-sluiting
 59. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 60. Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg
  Tekst: tekst
 61. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 62. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 63. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 64. Regeling mondzorg
  Tekst: tekst
 65. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2019
  Tekst: tekst
 66. Regeling multidisciplinaire zorg
  Tekst: tekst
 67. Regeling paramedische zorg
  Tekst: tekst
 68. Regeling prestaties en tarieven medisch specialistische zorg
  Artikel: 3
 69. Regeling prijsinformatie voortvloeiend uit contractafspraken
  Tekst: tekst
 70. Regeling protonentherapie
  Artikel: 7
 71. Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz
  Tekst: tekst
 72. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 3
 73. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg
  Artikel: 3
 74. Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch-specialistische zorg
  Artikel: 10
 75. Regeling registratie en declaratie protonentherapie
  Artikel: 7
 76. Regeling transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg
  Artikel: 10
 77. Regeling transparantie contracteerproces Wlz
  Tekst: tekst
 78. Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie
  Artikel: 7
 79. Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw
  Tekst: tekst
 80. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel: 8
 81. Regeling verantwoording bbaz 2018 nieuwe systematiek
  Tekst: tekst
 82. Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
  Tekst: tekst
 83. Regeling verpleging en verzorging
  Artikel: 8
 84. Regeling verplichte aanlevering minimale dataset medisch specialistische zorg (MDS)
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 85. Regeling verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg
  Tekst: tekst
 86. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 7
 87. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 88. Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 7
 89. Regeling wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg
  Artikel: 7
 90. Regeling zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Tekst: tekst
 91. Regeling ‘Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf’
  Artikel: 10
 92. Regeling ‘Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten’
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 93. Regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset forensische zorg', kenmerk NR/REG-1813a
  Tekst: tekst
 94. Tariefbeschikking overige producten GGZ Zvw
  Tekst: tekst
 95. Tariefbeschikking tweedelijns curatieve GGZ
  Tekst: tekst
 96. Tijdelijke Regeling Ontheffing verplichte vermelding diagnose-informatie op DBC-factuur
  Tekst: tekst
 97. Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten
  Regeling-sluiting: regeling-sluiting
 98. Transparantieregeling zorgaanbieders ggz
  Artikel: 9
 99. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Regeling categorieën persoonsgegevens WMG
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina