Besluit taakverdeling Minister en Staatssecretaris OCW

[Regeling vervallen per 01-02-2011.]
Geldend van 01-10-2006 t/m 31-01-2011

Besluit taakverdeling Minister en Staatssecretaris OCW

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951, Stb. 24, houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van Minister zonder portefeuille en van Staatssecretaris;

Mede gelet op het Koninklijk Besluit waarbij mr. drs. B.J. Bruins is benoemd tot Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Besluit:

[Vervallen per 01-02-2011]

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. drs. B.J. Bruins, is binnen de grenzen van het door Minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de behandeling van aangelegenheden die liggen op het terrein van:

  • beroepsonderwijs en educatie (met uitzondering van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs),

  • hoger beroepsonderwijs (inclusief kunstvakonderwijs),

  • universiteiten (onderwijs en onderzoek) en academische ziekenhuizen,

  • doorlopende leerlijnen binnen de beroepskolom voor beroepsonderwijs en educatie (met uitzondering van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) en hoger onderwijs,

  • internationale aspecten van het beroepsonderwijs (met uitzondering van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs),

  • (in samenwerking met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) plan van aanpak jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten voor beroepsonderwijs en educatie (met uitzondering van voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs),

  • Commissie Schutte,

  • Studiefinanciering.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan voorts met andere door de Minister aan te wijzen onderwerpen worden belast.

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Den Haag, 7 juli 2006

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina