Regeling inzage gegevens en bescheiden Zeebrievenwet

Geraadpleegd op 05-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 20-08-2013.
Geldend van 20-08-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 20-08-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 20-08-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-07-2006 Nieuwe-regeling 06-07-2006 Stcrt. 2006, 136 HDJZ/SCH/2006-979 05-07-2006 Stb. 2006, 325 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek, enz. (Europese recht op vrije vestiging) (Stb. 2006/325) in werking treedt.1)
Naar boven