Regeling indexering kinderopvang 2007

[Regeling vervallen per 26-01-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 25-01-2007

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 juli 2006, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/A&Z/2006/55795, houdende indexering van de maximumuurprijs kinderopvang (Regeling indexering kinderopvang 2007)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 7, zesde lid, van de Wet kinderopvang;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-01-2007]

Artikel 3

[Vervallen per 26-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 4

[Vervallen per 26-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering kinderopvang 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 juli 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina