Besluit aanvulling beleidsregels voor subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

[Regeling vervallen per 27-07-2008.]
Geldend van 26-07-2006 t/m 26-07-2008

Besluit van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 4 juli 2006, nr. DZO-UM/0672/2006, tot aanvulling van de beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Matra Projecten Programma 2006)

Artikel 1

[Vervallen per 27-07-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling subsidieplafond en aanvulling beleidsvoornemen subsidiëring Matra Projecten Programma.]

Artikel 2

[Vervallen per 27-07-2008]

Aanvragen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Subsidiehandleiding Matra Projecten Programma, versie juli 2002, met dien verstande dat met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit het landenoverzicht in paragraaf 3.2. dient te worden gelezen als: Armenië, Belarus, Bulgarije, Georgië, Kroatië, Marokko, Oekraïne, Moldavië, Roemenië, de Russische Federatie, Servië en Montenegro en Turkije.1

Artikel 3

[Vervallen per 27-07-2008]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.2. en 2.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 ten behoeve van activiteiten die betrekking hebben op Marokko gelden voor de periode van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2006, in aanvulling op de beleidsregels zoals opgenomen in artikel 2 van het besluit van de staatssecretaris voor Europese Zaken van 22 december 2005, nr. DZO-UM/1286/2005, en de Subsidiehandleiding Matra Projecten Programma, versie juli 2002, de in de bijlage bij dit besluit opgenomen beleidsregels.

Artikel 4

[Vervallen per 27-07-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De in artikel 3 genoemde bijlage wordt geplaatst op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl) en kan tevens worden opgevraagd bij de directie Zuidoost en Oost-Europa, afdeling Uitvoering Matra, postbus 20061, 2500 EB Den Haag, telefoonnummer: 070 348 6595, e-mailadres: matra@minbuza.nl.

De

Staatssecretaris

voor Europese Zaken,
namens deze:
de

directeur-generaal voor Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

R.V.M. Jones-Bos

Bijlage

[Vervallen per 27-07-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij de directie Zuidoost en Oost-Europa, afdeling Uitvoering Matra, te Den Haag.]

  1. Deze handleiding is geplaatst op de internetsite van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl) en is tevens op te vragen bij de directie DZO/UM.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina