Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister

Geldend van 01-12-2006 t/m heden

Besluit van de Minister van Justitie van 30 juni 2006, nr. 5429968/06/6, houdende verlening van machtiging aan de directeur algemene zaken en de directeur vaktechniek en beleid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie tot uitvoering van de taak, bedoeld artikel 1, tweede lid, van de Wet op het centraal testamentenregister

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 10:12 jo 10:3, eerste lid, en 10:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeur algemene zaken en de directeur vaktechniek en beleid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt machtiging verleend tot uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet op het centraal testamentenregister.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 juni 2006

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina