Wet maatschappelijke ondersteuning

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 16-07-2014.
Geldend van 16-07-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 19b

Informatie geldend op 16-07-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 16-07-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 01-03-2014
samen met
05-11-2014
Stb. 2014, 105
samen met
Stb. 2014, 442
33684
samen met
33983
Alg. 1
01-01-2015 Intrekking-regeling 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281 Alg. 2
08-07-2009 t/m 01-04-2007 Nieuw 02-04-2009 Stb. 2009, 229 31317 15-06-2009 Stb. 2009, 286

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2014/442.1)
  2. Artikel 8.9 van Stb. 2014/280 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven