Wet maatschappelijke ondersteuning

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 31-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 16-07-2014.
Geldend van 16-07-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor § 12

Informatie geldend op 16-07-2014

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 16-07-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Intrekking-regeling 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281 Alg. 1
08-07-2009 t/m 01-04-2007 Vernummering 02-04-2009 Stb. 2009, 229 31317 15-06-2009 Stb. 2009, 286 Alg. 2

Opmerkingen

  1. Artikel 8.9 van Stb. 2014/280 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Voorheen paragraaf 10.2)
Naar boven