Besluit vaststelling beeldenaar zilveren vijf-euromunt en gouden tien-euromunt Rembrandtjaar

Geldend van 07-07-2006 t/m heden

Besluit van 27 juni 2006, houdende de vaststelling van de beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en van de gouden tien-euromunt die worden uitgegeven ter gelegenheid van het Rembrandtjaar

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 22 juni 2006, FM 2006-1517 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen en internationaal;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt die in 2006 worden uitgegeven ter gelegenheid van de viering van Rembrandtjaar is:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: tegen de achtergrond van de tekst «BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN» Onze Beeltenis;

   Bijlage 240140.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: tegen de achtergrond van de tekst «REMBRANDT VAN RIJN 1606–2006» een zelfportret van Rembrandt van Rijn, ter rechterzijde daarvan de waardeaanduiding «5 EURO» onderscheidenlijk «10 EURO» en links onderin het

   teken van de Muntmeester «

   Bijlage 240141.png

   »

   het teken van de Munt «

   Bijlage 240142.png

   »

   de initialen van de ontwerper Berend Strik «BS» en het Europees munt-teken «

   Bijlage 240143.png

   »;

   Bijlage 240144.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 juni 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën ,

J. G. Wijn

Uitgegeven de zesde juli 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina