Besluit aanvulling beleidsregels subsidieverlening HGIS-Cultuurprogramma 2005–2008

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 08-07-2006 t/m 31-12-2006

Besluit van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 23 juni 2006, nr. DCO-168a/06, tot aanvulling van beleidsregels met het oog op subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (HGIS-Cultuurprogramma 2005–2008)

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voor Europese Zaken,
namens deze:

directeur-generaal voor Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

R.V.M. Jones-Bos

Terug naar begin van de pagina