Regeling vaststelling subsidieplafond Regeling stimuleringssubsidie doorstroom zorg 2006

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geldend van 02-07-2006 t/m 30-09-2012

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 juni 2006, nr. MEVA/ABA/2691427, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor 2006 voor de Regeling stimuleringssubsidie doorstroom zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina