Besluit aanwijzing organisaties voor mulitidisciplinaire adviescommissie ICT

Geldend van 01-07-2006 t/m heden

Besluit aanwijzing organisaties voor mulitidisciplinaire adviescommissie ICT

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5.1, tweede lid, van de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland;

Besluit:

Artikel 1

Als rechtspersonen of diensten met een publiekrechtelijke taak op het terrein van politie, justitie of veiligheid, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland, worden aangewezen:

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina