Wijzigingsregeling Regeling verplichte beroepspensioenregeling

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-09-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 juni 2006, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/PB/2006/48206, tot wijziging Regeling verplichte beroepspensioenregeling

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 4, vierde lid, 7, vierde lid, 11, zesde lid en 16, tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 2 Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2006.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 juni 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina