Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2009.]
Geldend van 01-04-2007 t/m heden

Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2007

De Staatssecretaris van Financiën,

In overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet;

Besluit:

Artikel 1

Het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 2007 tot en met 31 maart 2008 bedraagt ten hoogste 105,0.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2007.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2007.

De regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 juni 2006

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina