Regeling normrente en normbedrag spaarpremie derde kwartaal 2006

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 01-07-2006 t/m 30-09-2006

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 juni 2006, nr. DJZ2006273627, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende vaststelling van het percentage van de normrente en het normbedrag voor de spaarpremie, bedoeld in artikel 26, eerste en tweede lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, met betrekking tot het tijdvak van 1 juli 2006 tot en met 30 september 2006 (Regeling normrente en normbedrag spaarpremie derde kwartaal 2006)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 26, derde lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

§ 1. Normrente en normbedrag spaarpremie

[Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2006]

Het percentage van de normrente bedraagt, voorzover de datum van de acceptatie van de offerte, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is gelegen in het tijdvak van 1 juli 2006 tot en met 30 september 2006: 4,9.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2006]

Het normbedrag voor de spaarpremie bedraagt, voorzover de peildatum is gelegen in het tijdvak van 1 juli 2006 tot en met 30 september 2006: € 61,48.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 juni 2006

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina