Besluit aanwijzing uitvoerende instantie Newcastle Disease (PPE) 2006

[Regeling vervallen per 10-08-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2014.]
Geldend van 22-10-2006 t/m 30-06-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 juni 2006 houdende aanwijzing van de uitvoerende instantie met betrekking tot de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006 (Besluit aanwijzing uitvoerende instantie Newcastle Disease (PPE) 2006)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren,

Gelet op artikel 6, vierde lid, van de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 10-08-2014]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing uitvoerende instantie Newcastle Disease (PPE) 2006.

Zoetermeer, 15 juni 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina