Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2007

Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2007

De ledenvergadering van de NOvAA,

Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Het tarief voor de behandeling van een verzoek tot vrijstelling van de toetsing of de verlenging daarvan als bedoeld in artikel 14, tweede lid van de Verordening op de periodieke preventieve toetsing bedraagt € 55,–.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

Het tarief voor de toetsing als bedoeld in artikel 18, eerste lid van de Verordening op de periodieke preventieve toetsing bedraagt:

  • a. voor een eerste toetsing bij een accountantskantoor: € 655,– per toetser per dagdeel;

  • b. voor een hertoetsing bij een accountantskantoor: € 960,– per toetser per dagdeel;

  • c. voor een marginale toetsing van een van een koepelorganisatie ontvangen toetsingsverslag: € 765,– per dagdeel.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Toetsers die voor een toetsing of accreditatie worden ingeschakeld, ontvangen voor de bij het te toetsen accountantskantoor of de te accrediteren koepelorganisatie bestede tijd een vergoeding ten bedrage van € 330,– per dagdeel.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

De in deze verordening genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

  • 3 Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de tarieven periodieke preventieve toetsing 2007.

Terug naar begin van de pagina