Verordening op de tarieven contributie 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2007

Verordening op de tarieven contributie 2007

De ledenvergadering van de NOvAA,

Gelet op de artikelen 1, eerste lid, 7, eerste lid en 8, tweede lid van de Algemene Contributieverordening;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

De contributie voor de contributiegroepen als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Algemene Contributieverordening bedraagt:

  • Groep A € 1 340,–

  • Groep B € 675, –

  • Groep C € 275, –

  • Groep D € 275, –

  • Groep E € 125, –

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

  • 2 De Contributieverordening 2006 wordt ingetrokken op het tijdstip bedoeld in het eerste lid, maar blijft van toepassing voor de periode waarin deze heeft gegolden.

  • 3 Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam ‘Verordening op de tarieven contributie 2007’.

Terug naar begin van de pagina