Besluit vaststelling subsidieplafond en termijnen rijkssubsidiëring grootschalige restauraties

[Regeling vervallen per 01-07-2016.]
Geldend van 17-06-2006 t/m 30-06-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 2 juni 2006, nr. WJZ/2006/23190, houdende vaststelling van een subsidieplafond alsmede enkele termijnen als bedoeld in het Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties 2005 (Besluit vaststelling subsidieplafond en termijnen rijkssubsidiëring grootschalige restauraties)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 8 van het Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties 2005;

Besluit:

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling subsidieplafond en termijnen rijkssubsidiëring grootschalige restauraties.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.C. van der Laan

Terug naar begin van de pagina