Regeling tarifering kennis- en vaardighedentoets

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 29-12-2006 t/m 30-09-2010

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 juni 2006, nr. MEVA/BO-2681583, houdende vaststelling van een tarief voor de kennis- en vaardighedentoets (tarifering kennis- en vaardighedentoets)

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2010]

Het tarief voor het afleggen van een kennis- en vaardighedentoets voor artsen bedraagt:

  • a. € 500,– voor zover het betreft het algemene deel van de toets;

  • b. € 1700,– voor zover het betreft het beroepsinhoudelijke deel van de toets.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-10-2010]

Het tarief voor het afleggen van de kennis- en vaardighedentoets voor tandartsen bedraagt:

  • a. € 500,– voor zover het betreft het algemene deel van de toets;

  • b. € 1500,– voor zover het betreft het beroepsinhoudelijke deel van de toets.

Artikel 1b

[Vervallen per 01-10-2010]

Het tarief voor het afleggen van de kennis- en vaardighedentoets voor verpleegkundigen bedraagt:

  • a. € 150,– voor zover het betreft het algemene deel van de toets;

  • b. € 400,– voor zover het betreft het beroepsinhoudelijke deel van de toets.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarifering kennis- en vaardighedentoets.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina