Besluit tijdelijke voorziening gebruik sociaal-fiscaalnummer ten behoeve van experimenten met gebruik van informatietechnologie in de zorg

[Regeling vervallen per 06-02-2009.]
Geldend van 04-06-2006 t/m 05-02-2009

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 mei 2006, nr. MEVA/ICT-2687159, houdende een tijdelijke voorziening voor het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer ten behoeve van experimenten met het gebruik van informatietechnologie in de zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-02-2009]

De personen, instellingen of categorieën van personen of instellingen die zijn aangewezen om in het kader van het Besluit van 25 oktober 2005 deel te nemen aan het experiment, zijn vermeld in de ‘Deelnemerslijst sofi AMvB’.

Artikel 2

[Vervallen per 06-02-2009]

De ‘Deelnemerslijst sofi AMvB’ is opvraagbaar bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 3

[Vervallen per 06-02-2009]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 06-02-2009]

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina