Mandaatbesluit LNV directie Auditdienst

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 03-06-2006 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 29 mei 2006, nr. TRCJZ/2006/1466, houdende verlening van machtiging aan ambtenaren van de Auditdienst (Mandaatbesluit LNV Auditdienst)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de Auditdienst zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Het hoofd bedrijfsvoering is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voor zover deze een bedrag van € 50.000,– niet te boven gaan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 en 2, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR AUDITDIENST,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR AUDITDIENST,’

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD BEDRIJFSVOERING AUDITDIENST,’

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit LNV directie Auditdienst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 mei 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina