Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke [...] 1945 (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2014. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 05-08-2006.
Geldend van 05-08-2006 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling (Archiefselectielijst)
Departementaal kenmerk C/S&A/06/1257
Identificatienummer BWBR0019888
Rechtsgebied Cultureel recht
Overheidsthema Cultuur, sport, vrije tijd

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 05-08-2006

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 17-02-2014 Stcrt. 2014, 5937 NA/14/13082
05-08-2006 Nieuwe-regeling 22-05-2006 Stcrt. 2006, 149 C/S&A/06/1257 22-05-2006 Stcrt. 2006, 149
Naar boven