Vergoedingenregeling Adviesraad programmaonderzoek MKB en ondernemerschap 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 18-06-2006 t/m 31-12-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 mei 2006, nr. WJZ 6032375, houdende vaststelling van vergoedingen voor leden van de Adviesraad programmaonderzoek MKB en ondernemerschap (Vergoedingenregeling Adviesraad programmaonderzoek MKB en ondernemerschap 2006)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 De voorzitter van de Adviesraad programmaonderzoek MKB en ondernemerschap ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,–.

  • 2 Voor werkzaamheden in het kader van de Adviesraad programmaonderzoek MKB en ondernemerschap, anders dan het bijwonen van een vergadering, ontvangt de voorzitter per vergadering een vergoeding van € 415,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 De andere leden van de Adviesraad programmaonderzoek MKB en ondernemerschap ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,–.

  • 2 Voor werkzaamheden in het kader van de Adviesraad programmaonderzoek MKB en ondernemerschap, anders dan het bijwonen van een vergadering, ontvangen de andere leden per vergadering een vergoeding van € 125,–.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling Adviesraad programmaonderzoek MKB en ondernemerschap 2006.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 mei 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina