Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 2004

[Regeling vervallen per 06-02-2009.]
Geldend van 14-05-2006 t/m 05-02-2009

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 mei 2006, nr. Z/M-2680242, houdende vaststelling van het mede te financieren bedrag MOOZ voor 2004

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2.3.2, derde lid, van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet;

Gezien het advies van het College voor zorgverzekeringen van 28 april 2005 (MFIN/25033566);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-02-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 06-02-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 06-02-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina