Besluit verlenging werkingsduur Besluit Raad voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 15-05-2006 t/m 31-12-2007

Besluit van 8 mei 2006, houdende verlenging van de werkingsduur van het Besluit Raad voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 mei 2006, nr. DJZ2006265317, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Verkeer en Waterstaat, van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling en op artikel 12 van het Besluit Raad voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 mei 2006

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

S. M. Dekker

Uitgegeven de elfde mei 2006

De Minister van Justitie a.i. ,

M. C. F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina