Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Sarajevo 2006)

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 12-05-2006 t/m 31-12-2006

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 4 mei 2006, nr. SAR2006-253, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Subsidieplafond Sarajevo 2006)

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Voor subsidieverlening namens de minister door de Nederlandse vertegenwoordiging in Sarajevo geldt voor de periode van 1 mei 2006 tot en met 31 december 2006 een subsidieplafond van € 0 (nul euro).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken en de

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens dezen:

Chargé d’Affairs van de ambassade te Sarajevo

,

W.H.B. van Rossem

Terug naar begin van de pagina