Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Geraadpleegd op 07-12-2023.
Geldend van 15-05-2006 t/m heden

Besluit van 1 mei 2006, houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 6 april 2006, nr. 5412173/06/6;

Gelet op de artikelen 37, 39 en 41 van de Wet op de rechtsbijstand;

De Raad van State gehoord (advies van 13 april 2006, nr. W03.06.0093/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 25 april 2006, nr. 5416614/06/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Indien op het moment waarop dit besluit in werking treedt een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden is ingediend, is daarop het recht dat gold voor inwerkingtreding van dit besluit van toepassing.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 mei 2006

Beatrix

De Minister van Justitie

,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de negende mei 2006

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Naar boven