Wijzigingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Geraadpleegd op 05-03-2024.
Geldend van 15-05-2006 t/m heden

Besluit van 1 mei 2006, houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 6 april 2006, nr. 5412173/06/6;

Gelet op de artikelen 37, 39 en 41 van de Wet op de rechtsbijstand;

De Raad van State gehoord (advies van 13 april 2006, nr. W03.06.0093/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 25 april 2006, nr. 5416614/06/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 mei 2006

Beatrix

De Minister van Justitie

,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de negende mei 2006

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Naar boven