Regeling huurtoeslag- en koopsubsidiegrenzen 2006

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 30-06-2007

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 27 april 2006, nr. DJZ2006261918, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende vermelding voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006 van de inkomensklassen en de daarbij behorende basishuren, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, en aanpassing voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2007 van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b, en 20, eerste en tweede lid, van die wet, en de artikelen 8, eerste lid, 9, eerste lid, onderdelen a, c en d, 15, eerste lid, onderdelen a en b, 29, eerste lid, formule, en 31, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 28 van die wet, en van de bedragen waaraan het rekeninkomen ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van die wet, ten minste gelijk moet zijn (Regeling huurtoeslag- en koopsubsidiegrenzen 2006)

§ 1. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006

[Vervallen per 01-07-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2007]

De inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, zijn:

 • a. voor eenpersoonshuishoudens:

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  0

  € 14.125

  2

  € 14.126

  € 14.225

  3

  € 14.226

  € 14.450

  4

  € 14.451

  € 14.675

  5

  € 14.676

  € 14.900

  6

  € 14.901

  € 15.125

  7

  € 15.126

  € 15.350

  8

  € 15.351

  € 15.575

  9

  € 15.576

  € 15.800

  10

  € 15.801

  € 16.025

  11

  € 16.026

  € 16.250

  12

  € 16.251

  € 16.475

  13

  € 16.476

  € 16.700

  14

  € 16.701

  € 16.925

  15

  € 16.926

  € 17.150

  16

  € 17.151

  € 17.600

  17

  € 17.601

  € 18.050

  18

  € 18.051

  € 18.500

  19

  € 18.501

  € 18.950

  20

  € 18.951

  € 19.400

  21

  € 19.401

  € 19.850

  22

  € 19.851

  € 20.000

 • b. voor meerpersoonshuishoudens:

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  0

  € 18.075

  2

  € 18.076

  € 18.225

  3

  € 18.226

  € 18.450

  4

  € 18.451

  € 18.675

  5

  € 18.676

  € 18.900

  6

  € 18.901

  € 19.125

  7

  € 19.126

  € 19.350

  8

  € 19.351

  € 19.575

  9

  € 19.576

  € 19.800

  10

  € 19.801

  € 20.025

  11

  € 20.026

  € 20.250

  12

  € 20.251

  € 20.475

  13

  € 20.476

  € 20.700

  14

  € 20.701

  € 20.925

  15

  € 20.926

  € 21.150

  16

  € 21.151

  € 21.600

  17

  € 21.601

  € 22.050

  18

  € 22.051

  € 22.500

  19

  € 22.501

  € 22.950

  20

  € 22.951

  € 23.400

  21

  € 23.401

  € 23.850

  22

  € 23.851

  € 24.300

  23

  € 24.301

  € 24.750

  24

  € 24.751

  € 25.200

  25

  € 25.201

  € 25.650

  26

  € 25.651

  € 26.100

  27

  € 26.101

  € 26.550

  28

  € 26.551

  € 27.000

  29

  € 27.001

  € 27.175

 • c. voor eenpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  0

  € 13.850

  2

  € 13.851

  € 13.900

  3

  € 13.901

  € 14.125

  4

  € 14.126

  € 14.350

  5

  € 14.351

  € 14.575

  6

  € 14.576

  € 14.800

  7

  € 14.801

  € 15.025

  8

  € 15.026

  € 15.250

  9

  € 15.251

  € 15.475

  10

  € 15.476

  € 15.700

  11

  € 15.701

  € 15.925

  12

  € 15.926

  € 16.150

  13

  € 16.151

  € 16.375

  14

  € 16.376

  € 16.600

  15

  € 16.601

  € 16.825

  16

  € 16.826

  € 17.275

  17

  € 17.276

  € 17.725

  18

  € 17.726

  € 17.950

  , en

 • d. voor meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  0

  € 17.825

  2

  € 17.826

  € 17.900

  3

  € 17.901

  € 18.125

  4

  € 18.126

  € 18.350

  5

  € 18.351

  € 18.575

  6

  € 18.576

  € 18.800

  7

  € 18.801

  €19.025

  8

  € 19.026

  € 19.250

  9

  € 19.251

  € 19.475

  10

  € 19.476

  € 19.700

  11

  € 19.701

  € 19.925

  12

  € 19.926

  € 20.150

  13

  € 20.151

  € 20.375

  14

  € 20.376

  € 20.600

  15

  € 20.601

  € 20.825

  16

  € 20.826

  € 21.275

  17

  € 21.276

  € 21.725

  18

  € 21.726

  € 22.175

  19

  € 22.176

  € 22.625

  20

  € 22.626

  € 23.075

  21

  € 23.076

  € 23.525

  22

  € 23.526

  € 23.825

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2007]

De basishuren, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, zijn:

 • a. voor eenpersoonshuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  € 199,52

  2

  € 205,91

  3

  € 210,11

  4

  € 216,01

  5

  € 221,99

  6

  € 228,06

  7

  € 234,22

  8

  € 240,47

  9

  € 246,80

  10

  € 253,23

  11

  € 259,74

  12

  € 266,34

  13

  € 273,03

  14

  € 279,81

  15

  € 286,68

  16

  € 297,15

  17

  € 311,41

  18

  € 326,03

  19

  € 341,01

  20

  € 356,33

  21

  € 372,02

  22

  € 382,67

 • b. voor meerpersoonshuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  € 199,52

  2

  € 206,82

  3

  € 210,52

  4

  € 215,00

  5

  € 219,54

  6

  € 224,12

  7

  € 228,76

  8

  € 233,45

  9

  € 238,18

  10

  € 242,97

  11

  € 247,82

  12

  € 252,71

  13

  € 257,65

  14

  € 262,65

  15

  € 267,69

  16

  € 275,36

  17

  € 285,75

  18

  € 296,36

  19

  € 307,16

  20

  € 318,18

  21

  € 329,39

  22

  € 340,81

  23

  € 352,44

  24

  € 364,27

  25

  € 376,30

  26

  € 388,54

  27

  € 400,98

  28

  € 413,63

  29

  € 422,54

 • c. voor eenpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  € 197,70

  2

  € 205,52

  3

  € 210,36

  4

  € 218,41

  5

  € 226,62

  6

  € 234,98

  7

  € 243,50

  8

  € 252,18

  9

  € 261,01

  10

  € 270,00

  11

  € 279,14

  12

  € 288,44

  13

  € 297,90

  14

  € 307,52

  15

  € 317,29

  16

  € 332,23

  17

  € 352,71

  18

  € 368,48

  , en

 • d. meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  € 195,89

  2

  € 204,67

  3

  € 208,63

  4

  € 214,65

  5

  € 220,75

  6

  € 226,95

  7

  € 233,23

  8

  € 239,60

  9

  € 246,06

  10

  € 252,61

  11

  € 259,25

  12

  € 265,98

  13

  € 272,80

  14

  € 279,71

  15

  € 286,71

  16

  € 297,37

  17

  € 311,90

  18

  € 326,79

  19

  € 342,04

  20

  € 357,64

  21

  € 373,60

  22

  € 387,18

§ 3. Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2007

[Vervallen per 01-07-2007]

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2007]

Het bedrag waaraan het rekeninkomen ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Wet bevordering eigenwoningbezit ten minste gelijk moet zijn, is per 1 juli 2006:

 • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 13.000;

 • b. voor een tweepersoonshuishouden: € 16.400 ;

 • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 12.950 en

 • d. voor een tweepersoonsouderenhuishouden: € 16.250.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2007]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 28 van de Wet bevordering eigenwoningbezit, is per 1 juli 2006:

 • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 13.000;

 • b. voor een tweepersoonshuishouden: € 16.400;

 • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 12.950 en

 • d. voor een tweepersoonsouderenhuishouden: € 16.250.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 april 2006

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina