Besluit certificeren van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2006

[Regeling vervallen per 16-09-2007.]
Geldend van 14-05-2006 t/m 15-09-2007

Besluit van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees van 27 april 2006 inzake het certificeren van TSE-ongevoelige schapen en de mandatering van erkende stamboeken, laboratoria en de Gezondheidsdienst voor Dieren b.v. tot de uitgifte van dekcertificaten (Besluit certificeren van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2006)

Artikel 2

[Vervallen per 16-09-2007]

 • 2 De ondertekening bedoeld in het eerste lid luidt:

  "De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees, Voor deze,

  De directeur van (de naam van de uitgevende instantie)."

Artikel 3

[Vervallen per 16-09-2007]

 • 1 De voorzitter van de hierna genoemde erkende stamboeken wordt mandaat verleend om namens de voorzitter, met inachtneming van het bij of krachtens de verordening bepaalde, te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende het uitgeven van certificaten als bedoeld in artikel 5 van de verordening:

  • Federatie van Buitenlandse Schapenrasverenigingen (FBS), statutair gevestigd te Nijkerkerveen

  • Vereniging Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland, statutair gevestigd te Barsingerhorn

  • Vereniging Het Nederlands Texels Schapenstamboek (NTS), statutair gevestigd te Varsseveld

  • Vereniging Het Suffolk Stamboek Nederland (SSN), statutair gevestigd te Appingedam

  • Vereniging Swifter Schapenstamboek, statutair gevestigd te Terwolde

  • Coöperatie Rijnlam, statutair gevestigd te Beerta

  • Nederlandse Fokkers-vereniging Het Drentse Heideschaap, statutair gevestigd te Ruinen

  • Vereniging Nederlands Zwartbles Schapenstamboek (NZS), statutair gevestigd te Lochem

  • Vereniging Het Gotland Pelsschaap (GPS), statutair gevestigd te Annen

  • Schapenfokkersvereniging De Noordhollander, statutair gevestigd te Weere

  • Vereniging Stamboek Blauwe Texelaars (SBT), statutair gevestigd te Brantgum

  • Vereniging Landbouwmaatschappij Friesland-Flevoland, statutair gevestigd te Blessum

  • Vereniging Nederlands Charollais Schapenstamboek, statutair gevestigd te Heythuisen

  • Vereniging 'Oos Mergelland Sjoap', statutair gevestigd te Berg en Terblijt

  • Fokkersvereniging Skudde-schaap, statutair gevestigd te Barchem

  • Vereniging Stamboek Het Kempisch Heideschaap, statutair gevestigd te Sterksel

  • Fokkersvereniging Het Nederlands Flevolander Schapenstamboek, statutair gevestigd te Enschede

  • Vereniging Zwartbles fokkersgroep, statutair gevestigd te Schelluinen

  • Fokkersvereniging Ouessantschapen, statutair gevestigd te Renkum

  • Vereniging van Speciale Schapenrassen (VSS), statutair gevestigd te Oudeschans

  • Stamboekvereniging Het Veluws Heideschaap, statutair gevestigd te Nijverdal

  • Vereniging Schapenstamboek Texelaar Elite Stamboek (TES), statutair gevestigd te Ylst.

 • 3 De ondertekening bedoeld in het eerste lid, onderscheidenlijk derde lid, luidt:

  "De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees, Voor deze, De voorzitter van (de naam van de uitgevende instantie)."

Artikel 4

[Vervallen per 16-09-2007]

 • 1 De directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren b.v. wordt mandaat verleend om namens de voorzitter, met inachtneming van het bij of krachtens de verordening bepaalde, te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende het uitgeven van certificaten als bedoeld in artikel 5 van de verordening.

 • 2 De ondertekening bedoeld in het eerste lid luidt:

  "De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees, Voor deze,

  De directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren b.v.."

Artikel 5

[Vervallen per 16-09-2007]

 • 1 De op grond van de artikelen 2, 3 of 4 gemandateerde personen dragen zorg voor een juiste en volledige registratie.

 • 2 De in het eerste lid genoemde registratie dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

  • -

   de naam en adres van de aanvrager;

  • -

   het levensnummer en genotypering van het schaap;

  • -

   datum van afgifte van het dekcertificaat;

  • -

   indien geen certificaat als bedoeld in artikel 5 van de verordening kan worden afgegeven, de reden hiervan.

 • 3 De voorzitter heeft te allen tijde inzage in de in het eerste lid genoemde registratie.

 • 4 Indien het bij dit besluit verleende mandaat wordt ingetrokken, wordt de registratie ter beschikking gesteld aan de voorzitter.

Artikel 6

[Vervallen per 16-09-2007]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit certificeren van TSE-ongevoelige schapen (PVV) 2006.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 27 april 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

Terug naar begin van de pagina